Site icon mladibl.com

Usvojena ekološka inicijativa mladih

Ekološka inicijativa mladih (Bardača inicijativa) usvojena je u subotu, 24. aprila 2021. godine na Bardači od strane učesnika prve ekološke konferencije mladih „e.Kon 2021“.

Ovom inicijativom želi se osigurati veće učešće mladih u zaštiti životne sredine i u donošenju odluka u oblasti ekologije. Inicijativom je preuzeta obaveza da se izradi PRVA Omladinska Ekološka Deklaracija koja će biti usvojena u aprilu 2022. godine na Dan planete Zemlje.

Konferenciju su organizovali Centar za ekonomski i ruralni razvoj putem Eko HUB-a Laktaši i u saradnji sa omladinskim organizacijama – Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA, Komitet za međunarodnu razmjenu studenata medicine (SaMSIC), Studentska organizacija Prirodno – matematičkog fakulteta, Centar za djecu, mlade i porodicu Laktaši i UG „C.E.Z.A.R.“ Srbac.

Ovom prilikom na Konferenciji je pokrenuta i veoma važna lokalna inicijativa pod nazivom “VRATIMO VODU U BARDAČU”. Cilj ove inicijative je saniranje ogromne devastacije ovog zaštićenog močvarnog područja koje se izvršilo kroz uništavanja vodenih resursa i života na ovom prirodnom staništu.

Konferencija “e.Kon 2021” je organizovana od strane Centra za ekonomski i ruralni razvoj (CERD) koji upravlja Eko HUB-om Laktaši u okviru projekta Misli o prirodi kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansiran je od strane Švedske.

Preuzeto sa: CEREBRA NGO

Exit mobile version