Site icon mladibl.com

Podrška naučnicima i istraživačkim timovima

Evropski istraživački savjet (European Research Council ERC) objavio je Poziv za dostavljanje prijedloga projekata „Početni grant” koji se finansira u okviru Programa EU Horizon Europe 2021 – 2027. Rok za dostavljanje prijedloga projekata je 08. april 2021. godine do 17:00 časova.

Cilj predmetnog poziva je podrška naučnicima da formiraju svoj nezavisni istraživački tim ili program.

Budžet poziva iznosi 619 miliona evra. Predviđeno je da se dodijeli 413 grantova i iznosu do 1,5 miliona evra.

Na Poziv se mogu prijaviti naučnici koji su stekli doktorat u periodu od 01. januara 2014. godine do 31. decembra 2018. godine.

Detaljne informacije dostupne su OVDJE.

Osnovna aktivnost Evropskog istraživačkog savjeta (European Research Council ERC) je pružanje dugoročne finansijske podrške naučnicima i njihovim istraživačkim timovima u sprovođenju revolucionarnih, visoko naprednih i rizičnih istraživanja u svim oblastima.

Preuzeto sa: Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Exit mobile version