Site icon mladibl.com

Kultura bez barijera za osobe sa invaliditetom

U skladu sa strateškim opredjeljenjem i kulturnom politikom, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske pokrenulo je projekat „Kultura bez barijera“, čiji je cilj omogućavanje učestvovanja u kulturnom životu licima sa invaliditetom čime bi se doprinijelo poboljšanju statusa ovih lica u zadovoljavanju njihovih kulturnih, intelektualnih i kreativnih potreba.

„Namjera Ministarstva je da sačini pregled ustanova kulture gdje je neophodno ukloniti fizičke barijere za pristup licima sa invaliditetom, te je zatraženo od opština i gradova u Republici Srpskoj da dostave pregled ustanova kulture (biblioteka, galerija, muzeja kulturnih cantara) gdje je neophodno ukloniti fizičke barijere.

Usluge svih ustanova kulture treba da budu dostupne svima, a to podrazumijeva i fizički pristup zgradi i prostorijama, te korišćenje svih njihovih sadržaja i građe. Kultura bez barijera i socijalna inkluzija, te omogućavanje učestvovanja u kulturnom životu licima sa invaliditetom, koje podrazumijeva punu ravnopravnost i izjednačenost mogućnosti ovih lica, je primarni cilj projekta „Kultura bez barijera“ koji se realizuje u ovoj godini.

Prva aktivnost u okviru ovog projekta je obezbjeđivanje pristupačnosti Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, imajući u vidu da je ova ustanova jedina institucija kulture koja nema nikakvu mogućnost pristupa svojim sadržajima osobama sa invaliditetom“, rekla je pomoćnik ministra za kulturu Tanja Đaković.

Arhitektonski koncept zgrade u kojoj je smještena Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske ne daje nikakvu mogućnost osobama sa invaliditetom da pristupe sadržajima i fondovima Biblioteke i jedini način za rješavanje ovog izuzetno velikog problema je ugradnja lifta, čija je vrijednost, prema izrađenom projektu, procijenjena na 70.000,00 KM.

U svrhu realizacije ovog projekta, Ministarstvo je izdvojilo sredstva iz granta namijenjenog za finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću.

Preuzeto sa: Ministarstvo prosvjete i kulture

Exit mobile version