Site icon mladibl.com

Poziv mladim osobama sa završenim fakultetom za prijavu na stručnu praksu (INTERNSHIP) u organizacijama ili udruženjima koja za cilj imaju poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom

U okviru projekta ”Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana” kojeg finansira Evropska unija, a realizuje Organizacija amputiraca UDAS, u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i UG ”Nešto Više” Sarajevo, partner ”Nešto Više” u okviru poziva EU CDEC/21-002 poziva nezaposlene mlade osobe sa završenim fakultetom koji svojim zvanjem mogu doprinijeti ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom , kroz rad unutar organizacija ili udruženja koje imaju za cilj poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom sa područja cijele Bosne i Hercegovine da se prijave za sticanje dvomjesečnog radnog iskustva.

Cilj ove aktivnosti je omogućiti nezaposlenim mladim osobama (ispod 30 godina starosti) sa završenim fakultetom sticanje dvomjesečnog radnog iskustva. Sve prijavljene osobe koje budu izabrane – ukupno njih 20, u toku cijelog projekta, imati će priliku da u periodu od osam sedmica steknu radno iskustvo, radeći u udruženjima/organizacijama koja se bave poboljšanjem položaja osoba sa invaliditetom, u skladu sa njihovom diplomom.

Zainteresovane osobe trebaju poslati popunjen obrazac najkasnije do 19.02.2020. godine do 16h.

Konačni izbor odabranih kandidata izvršit će se najkasnije do 28.02.2020. godine, i samo odabrani kandidati će biti kontaktirani.

Zainteresovane osobe trebaju popuniti prijavni obrazac (POZIV 2 ) koji se popunjava online na sledećoj adresi

Kompletan tekst poziva možete preuzeti u nastvaku Poziv Mladi profesionalci final 2021 – POZIV 2.docx

Preuzeto sa: UDAS

Exit mobile version