Site icon mladibl.com

Mobilnost u muzici

u okviru pilot projekta Programa EU Kreativna Evropa 2014-2020 i – Portunus objavljen Poziv „Mobilnost u muzici“.

Krajnji rok za prijavu je 28. februar 2021. godine do 18.00 časova.

Cilj Poziva je povezivanje umjetnika i podrška međunarodnoj saradnji u oblasti muzike.

Na predmetni poziv mogu se prijaviti kompozitori, muzičari i pjevači (po mogućnosti u klasičnoj muzici, džezu i tradicionalnim muzičkim žanrovima).

Ukupan budžet Poziva iznosi do 3 000 evra po osobi.

U prilogu dostavljamo Poziv za prijavu, a detaljne informacije o Pozivu dostupne su OVDJE.

Exit mobile version