Site icon mladibl.com

EU Poziv za projekte za kreativne profesionalce/ke

EU Poziv proizvođačima u najširem smislu ovog izraza, uključujući kreativne profesionalce koji proizvode radove i projekte koristeći tehnologiju i / ili tradicionalne alate i metode, umjetnike, zanatlije, vajare i dizajnere tekstila.

Krajnji rok za prijavu 4. januar 2021.

Sve dodatne informacije na sajtu makersxchange.eu

Preuzeto sa: snagalokalnog.ba

Exit mobile version