Site icon mladibl.com

GIK: Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih lica za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika

GIK: Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih lica za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika

Gradska izborna komisija objavila je danas Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih lica za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika.

Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave Javnog oglasa na oglasnoj tabli Grada Banja Luka, na internet-stranici Grada Banja Luka i dnevnom listu „Glas Srpske“.

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na internet stranici Grada.

Prijavu na Javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije sa naznakom:

Gradska izborna komisija Banja Luka,
Adresa: Trg srpskih vladara 1, Banja Luka
„Prijava na Javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih lica za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika – ne otvarati“.

Kompletan javni oglas i prateći obrazac možete preuzeti OVDJE.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka

Exit mobile version