Site icon mladibl.com

Završena zasjedanja prve Skupštine građana Banje Luke: Definisali preporuke koje će uputiti gradskim vlastima

Završena zasjedanja prve Skupštine građana Banje Luke: Definisali preporuke koje će uputiti gradskim vlastima

Tokom februara održano je šest zasjedanja prve Skupština građana Banja Luke.

Kroz participativni i deliberativni pristup, članovi Skupštine građana Banja Luke su zajedničkom diskusijom i predanim radom kreirali preporuke koje će biti upućene gradskoj administraciji i Skupštini grada Banje Luke, a u vezi sa oblastima mladih i preduzetništva.

Naime, u organizaciji Gradske uprave Grada Banja Luka i podršku Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Europe, članovi Skupštine su tokom šest dana u februaru imali priliku da čuju izlaganja domaćih eksperata, akademske zajednice, predstavnika gradske administracije, zainteresovanih strana u vezi sa temom prve Skupštine građana Banja Luke. Izlaganja su imala za cilj da pruže članovima Skupštine građana Banje Luke sve relevantne informacije koje su im olakšale da kroz deliberativni proces definišu zajedničke preporuke čijom implementacijom će se stvoriti povoljnije okruženje za razvoj preduzetništva kod mladih osoba.

Proteklog završnog vikenda bio je organizovan i razgovor sa zainteresovanim odbornicima u Skupštini Grada, a sa članovima Skupštine građana razgovarala je i savjetnica gradonačelnika Milada Šukalo.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka

Exit mobile version