Site icon mladibl.com

Trening “Priprema i pisanje projektnih prijedloga”

Javni poziv organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini

Trening za izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva “Priprema i pisanje projektnih prijedloga”

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO), u partnerstvu sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, poziva organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovni za učešće na treningu „Priprema i pisanje projektnih prijedloga“, s ciljem izgradnje i jačanja kapaciteta u pripremi i implementaciji interkulturalnih projekata mobilnosti, saradnje i aktivizma mladih na Zapadnom Balkanu.

Trening ima za cilj da unaprijedi kapacitete organizacija za identificiranje izazova u lokalnoj i široj zajednici, pripremu i pisanje projektnih prijedloga u oblasti interkulturalnog dijaloga, regionalne saradnje i pomirenja mladih kroz programe omladinskih razmjena.

CILJ TRENINGA:
Opći cilj treninga je podizanje nivoa znanja i kapaciteta organizacija kako bi samostalno i uspješno pripremali projektne prijedloge uz poštivanje principa inkluzivnog učešća mladih.

Trening će biti realiziran na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

Učesnici/e treninga će dobiti Certifikat o učešću na treningu. Sve troškove učešća (put, smještaj, hrana) obezbjeđuje Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u skladu sa svojim pravilima i procedurama. Materijale za rad tokom treninga osigurava RYCO.

DATUM TRENINGA: 11 – 13. decembar 2019. godine (srijeda, četvrtak i petak)

LOKACIJA TRENINGA: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Hotel CRYSTAL (https://hoteliilidza.ba/hotel-crystal/

KRITERIJI ZA PRIJAVU:
Trening je namijenjen isključivo predstavnicima/ama organizacija u Bosni i Hercegovini koji/e nemaju ili imaju vrlo skromno iskustvo u pripremi i pisanju projektnih prijedloga i njihovoj implementaciji.

PRIJAVA:

ROK PRIJAVE
Poziv ostaje otvoren do 25. novembra, 2019. godine (ponedjeljak)

PRIJAVE DOSTAVITI
Putem online obrasca koji se nalazi na: https://forms.gle/VfVQs72YqPPKYXvn9
U ime jedne organizacije može se prijaviti isključivo jedna osoba.

NAPOMENA:
Učesnici/e će se birati na osnovu kriterija navedenih u Pozivu, prema kvaliteti popunjene aplikacije, uzimajući u obzir rodnu jednakost i geografski balans. Učešće na treningu ne predstavlja garanciju dodjele sredstava od strane RYCO-a ili Misije OSCE-a u BiH.

Prilikom prijave molimo vas da vodite računa o tome da će svi učesnici/e odabrani za učešće biti informirani do 29. novembra 2019. godine do 17.00 sati putem emaila.

Eventualna pitanja mogu se postaviti lokalnoj kancelariji RYCO u Bosni i Hercegovini putem emaila ali.mahmutcehajic@rycowb.org ili pozivom na +387 33 539 282

O ORGANIZATORIMA

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) je nezavisan institucionalni mehanizam osnovan od strane šest vlada Zapadnog Balkana u cilju promocije duha pomirenja i saradnje među mladima u regionu kroz programe omladinskih razmjena. U okviru svog rada, RYCO podržava projekte koji doprinose pomirenju kroz povećanje mobilnosti mladih, saradnje i aktivizma. Više informacija na www.rycowb.org.

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini je osnovana 1995. godine s primarnim ciljem unapređenja stabilnosti i pomirenja u BiH, pružanjem podrške na njenom putu ka regionalnoj političkoj, ekonomskoj i društvenoj integraciji. Aktivnosti Misije usmjerene su na jačanje sistema obrazovanja, demokratskog upravljanja i pravosuđa, te poštivanja ljudskih prava i vladavine prava za sve građane. Također, podržavamo razvoj djelotvornog, odgovornog i sveobuhvatnog sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini, usklađenog sa međunarodnim standardima. Više informacija o radu Misije dostupno je putem web stranice: www.osce.org/bih

Javni poziv možete preuzeti sa ovog linka

Preuzeto sa: RYCO

Exit mobile version