Site icon mladibl.com

Pozivi za dostavljanje projektnih prijedloga kroz „EU za zapošljavanje“

Pozivi za dostavljanje projektnih prijedloga kroz „EU za zapošljavanje“

Projekat “EU za zapošljavanje” objavio je niz javnih poziva za dostavljanje projektnih prijedloga s ciljem unapređenja zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. Ovi pozivi predstavljaju važan korak ka ostvarivanju ciljeva projekta, a sve informacije o pozivima mogu se pronaći na službenoj veb stranici projekta putem linka: https://eu4employment.ba/javni-pozivi/ . 

Među objavljenim pozivima za dostavljanje projektnih prijedloga su:
•    Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga s ciljem uključivanja dugoročno nezaposlenih žena i muškaraca na tržište rada
•    Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga s ciljem aktivacije i zapošljavanja Roma
•    Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga s ciljem aktivacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom
•    Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga s ciljem aktivacije i zapošljavanja žena iz ruralnih sredina
•    Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga s ciljem aktivacije i povećanja formalnog zapošljavanja mladih žena i muškaraca

Ovi pozivi predstavljaju priliku za organizacije, institucije i druge zainteresovane strane da predlože projekte koji će doprinijeti unapređenju zapošljavanja u različitim segmentima društva.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga za svaki od navedenih poziva je 04. mart 2024. godine.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci

Exit mobile version