Site icon mladibl.com

Poziv za podnošenje prijedloga projekata: Podrška organizacijama civilnog društva u razvoju medijske i informacijske pismenosti i medijskog aktivizma

Poziv za podnošenje prijedloga projekata: Podrška organizacijama civilnog društva u razvoju medijske i informacijske pismenosti i medijskog aktivizma

Fondacija za razvoj medija i civilnog društva “Mediacentar” traži prijedloge projekata koji imaju za cilj podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) u urbanim i ruralnim sredinama za promoviranje medijskog aktivizma i suzbijanje dezinformacija i polarizacije.

Ovaj poziv za podnošenje prijedloga projekata dio je regionalnog projekta “Naši mediji”, podržanog od strane Evropske unije koji se implementira u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj.

Poziv je otvoren za OCD u Bosni i Hercegovini koje prvenstveno djeluju u oblasti medija, slobode izražavanja ili digitalnih tehnologija, kao i obrazovanja, ljudskih prava ili rodne ravnopravnosti. 

Poziv je otvoren kako za organizacije samostalno, tako i za partnerstva formirana između razvijenih organizacija civilnog društva sa sjedištem u urbanim sredinama (veći centri i glavni gradovi) i lokalnih organizacija koje djeluju u manjim zajednicama i ruralnim područjima. Prednost će biti data partnerstvima.  

Ukupan budžet ovog poziva za podnošenje prijedloga projekata je 46.500 EUR.

Vrijednost svakog predloženog projekta mora biti između 7.000 i 15.500 EUR. 

Trajanje predloženog projekta mora biti između 9 i 18 mjeseci

Međudržavna partnerstva nisu predmet ovog poziva.

Organizacija se može prijaviti kao glavni podnosilac/aplikant samo u jednom projektu, a može biti partner/koaplikant u drugim projektima ovog poziva.

Rok za podnošenje prijava je 19.2.2024. 

Pitanja u vezi s pozivom za podnošenje prijedloga projekata možete poslati na ourmedia@media.ba najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje prijava.

Informativna sesija će se održati online, 26.1.2024. u 14:00h. Registracija za informativnu sesiju otvorena je ovdje.

Detaljne smjernice za aplikante su dostupne ovdje.

Aplikacioni formulari:

1. Opis projekta – Aplikacioni formular

2. Budžet

3. Izjava aplikanta

4. Ovlaštenje koaplikanta (Ako je primjenjivo)

Obratite pažnju na kontrolnu listu u obrascu Opis projekta za ostale potrebne dokazne dokumente koje podnosilac prijave i svaki koaplikant treba dostaviti.  

Informativno:

1. Poziv za podnošenje prijedloga projekata

2. Nacrt ugovora o grantu

3. Nacrt formulara za narativni izvještaj

4. Nacrt formulara za finansijski izvještaj

Pitanja i odgovori u vezi sa ovim pozivom bit će redovno objavljivani na ovom mjestu. 

Preuzeto sa: media.ba

Exit mobile version