Site icon mladibl.com

Raspisan javni poziv: Dostavite prijedloge za Kalendar turističkih manifestacija grada Banje Luke

Raspisan javni poziv: Dostavite prijedloge za Kalendar turističkih manifestacija grada Banje Luke

Grad Banja Luka objavio je Javni poziv za prijave prijedloga za Kalendar turističkih manifestacija grada Banje Luke za 2024. godinu, koje će biti sufinansirane iz gradskog budžeta.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti privredna društva, samostalni preduzetnici i udruženja građana (u daljem tekstu: organizatori turističkih manifestacija) koji su registrovani za obavljanje turističkih, marketinških i drugih djelatnosti povezanih sa turizmom i organizacijom turističkih događaja.

Javni poziv je otvoren do 20. decembra, a program manifestacije putem propisane dokumentacije potrebno je dostaviti u dva primjerka (jedna štampana verzija i jedna elektronska verzija na USB-u) u zatvorenoj koverti, putem protokola, u kancelariju broj 14 Gradske uprave (radnim danom od 8.00 do 15.00 časova) ili putem pošte.

Javni poziv i prateću dokumentaciju možete preuzeti na linku OVDJE.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka

Exit mobile version