Site icon mladibl.com

Debata „Medijska i informaciona pismenost u digitalnom okruženju – ključne vještine savremenog doba“

Debata „Medijska i informaciona pismenost u digitalnom okruženju – ključne vještine savremenog doba“

Povodom obilježavanja Nedjelje medijske i informacione pismenosti, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci održaće se debata „Medijska i informaciona pismenost u digitalnom okruženju – ključne vještine savremenog doba“ 24. oktobra 2023. godine u 10.00 časova u svečanoj sali (201) Fakulteta.

Cilj debate je da ukaže na važnost izgradnje sopstvenih vrijednosnih sudova, važnost promišljanja, kritičkog vrednovanja, postavljanja pitanja, pogotovo kada je u pitanju digitalno okruženje i korištenje digitalnih medija svih članova društva, a prije svega djece, mladih, roditelja i edukatora.

Zaštita interesa djece i mladih sa razvojem informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) dobija novu dimenziju koja, pored njihove zaštite u stvarnom okruženju, podrazumijeva zaštitu njihovih interesa, prava i sloboda i u digitalnom svijetu. Jedan od aspekata značajnih u tom kontekstu jeste uspostavljanje adekvatnih regulatornih mehanizama, tj. međunarodnih i nacionalnih strategija usmjerenih na revidiranje normativnih okvira i njihovo prilagođavanje novim trendovima koji onlajn sferu čine podjednako važnom kao i oflajn sferu. Unapređenje zaštite djece i mladih na internetu jeste jedan od imperativa međunarodnih i nacionalnih politika, imajući u vidu intenzitet njegovog korištenja, participiranja djece u internet sferi i inkorporiranja u sve segmente svakodnevnog života mladih (zabava, informisanje, komunikacija, edukacija i dr). Medijska i informaciona pismenost, odnosno vještine koje se stiču kroz medijsko obrazovanje, jedan su od načina za sigurno i efikasno korištenje svih medija, a prije svega interneta i digitalnih platformi.

U okviru debate govoriće se o ulozi Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) Bosne i Hercegovine (BiH) u promovisanju medijske i inofrmacione pismenosti; aktivnostima Ministarstva saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske (RS) u promovisanju medijske pismenosti; porodičnom i obrazovnom kontekstu medijske i informacione pismenosti te odgovornom novinarstvu u doba digitalizacije i dominacije društvenih mreža.

Preuzeto sa: FPN

Exit mobile version