Site icon mladibl.com

Časopis “Avangarda” – Poziv za članke

Časopis "Avangarda" - Poziv za članke

Poštovani studenti, u planu je izrada časopisa “Avangarda” 2023 ispred Unije studenata Republike Srpske.

▶️ U želji da se u našem časopisu nađu neke od najzanimljivijih tema iz studentskog organizovanja i života, izdvojili smo neke od tema koje želimo da se nađu u ovogodišnjem broju.

✅ Pored dole navedenih tema, moguće je dostaviti i članke na slobodnu temu.

⚠️ Za kolege koje objave članak slijedi novčana naknada ⚠️

‼️ Uputstvo za pisanje: Radove u elektronskoj formi dostavljati na adresu avangarda.casopis@gmail.com sa naznakom za časopis „Avangarda“. Obim teksta ograničen je na dvije kucane strane (Word; font 10pt; spacing 1pt). Tekstove pisati ćirilicom (izuzev stranih riječi). Naslovi treba da budu jasni, sa konciznim podnaslovima. Ispod naslova treba da stoji ime i prezime autora teksta. Uz skraćenice i simbole obavezno priložiti odgovarajuća objašnjenja. Radovi podliježu recenziji i lektorisanju. Radovi koji budu objavljeni biće adekvatno nagrađeni. Rok za dostavljanje radova je 13. novembar 2023.

▶️ Fotografije za potrebe članka će, nakon izbora radova za objavu, napraviti fotograf redakcije.

✅ Prijavi se!

Teme:

 1. Univerzitet u Banjoj Luci, 48 godina (osvrt na upis nove akademske godine)
 2. Unija studenata Republike Srpske (prošlogodišnje aktivnosti)
 3. Konfucijev institut Univerziteta u Banjoj Luci
 4. Centar za biomedicinska istraživanja, Medicinski fakultet Banja Luka
 5. Međunarodna razmjena studenata (organizacije i iskustva sa razmjene)
 6. Festival domaćih proizvoda 2023
 7. Sajam knjiga 2023
 8. Vještačka inteligencija u nauci i obrazovanju
 9. Pozorišni akademski festival 2023
 10. Jedanaesti festival nauke
 11. Međunarodno takmičenje iz simboličke regresije (GEECO)

Preuzeto sa: Instagram @unija_studenata_rs

Exit mobile version