Site icon mladibl.com

Poziv za učešće u obuci “Agilni menadžment za start-up kompanije i mlade preduzetnike”

Inovacioni centar Banja Luka poziva sve zainteresovane mlade preduzetnike/preduzetnice (starosne dobi 18-35 godina) koji upravljaju preduzećima koja nisu na tržištu duže od 5 godina da se prijave za učešće na trodnevnoj obuci „Agilni menadžment za start-up kompanije i mlade preduzetnike“ u okviru projekta ZNANJEM DO VIŠIH POSLOVNIH CILJEVA #Go4NextBusinessLevel.

Obuka je namijenjena pružanju podrške mladim preduzetnicima i preduzetnicama u smislu njihovog osposobljavanja za upravljanje iznenadnim, neočekivanim i složenim situacijama koje se dešavaju bez volje ili čak svijesti preduzetnika kao što su globalna finansijska kriza, iznenadna promjena trenda zasnovana na prodoru tehnologije ili više sile. Cilj obuke je razumijevanje uzroka, kreiranje plana, identifikacija potencijalnog puta razvoja i prebacivanje problema u priliku.

Na kraju obuke, svaki preduzetnik/preduzetnica će biti osposobljen za izradu kratkoročnog akcionog plana, koji će im pomoći da prevaziđu iznenadne izazove i pretvore ih u srednjoročne prilike za dalji razvoj njihovog preduzetničkog poduhvata.

Pravo učešća imaju mladi preduzetnici/preduzetnice starosne dobi od 18 do 35 godina iz Kotor Varoša, Čelinca, Laktaša, Gradiške, Kozarske Dubice, Bosanske Krupe, Sanskog Mosta i Bihaća.

Poseban fokus će biti na aplikacijama koje pristignu iz nedavno poplavljene regije Krajine – Bosanske Krupe, Sanskog Mosta i Bihaća (za učesnike iz ove regije će biti osigurano 8 mjesta na obuci).

Sadržaj obuke

Program obuke je sadržajno podijeljen u tri modula:

U ovom dijelu, polaznici će dobiti dublje razumijevanje agilnog menadžmenta, koncepta koji omogućava brzu adaptaciju na promjene i potrebe tržišta. Fokus će biti na izradi plana prilagođavanja promjenama, strategijama za kreiranje prilika te efikasnoj pripremi, odgovoru i komunikaciji u nepredviđenim situacijama

U drugom segmentu, preduzetnici će istražiti metode istraživanja tržišta, identifikovanja potencijalnih kanala distribucije, te osmišljavanja efikasnih strategija marketinga i promocije. Stečena znanja će pomoći preduzetnicima da svoj poslovni model prilagode novim uslovima i zahtjevima tržišta.

Treći dio programa će se baviti istraživanjem tržišta kako bi se identifikovale nove prilike za razvoj proizvoda ili usluga. Polaznici će naučiti kako da razvijaju proizvode/usluge koje su usklađene sa zahtjevima tržišta, te kako da efikasno lansiraju nove proizvode i usluge.

Trajanje obuke

Obuka će trajati tri dana u periodu od 17. do 19. oktobra 2023. od 10:00 do 16:00 časova i održavaće se u prostorijama Inovacionog centra Banja Luka, Mladena Stojanovića 4, Banja Luka.

Kriterij za odabir polaznika/polaznica

Dodatne informacije 

Način prijave

Svi zainteresovani se mogu prijaviti popunjavanjem obrazca za prijavu koji se nalazi na linku: Prijava na program

Ovaj poziv ostaje otvoren najkasnije do 02. oktobra do 15.00 h.

Nakon što se provede odabir polaznika, primljeni polaznici će biti obaviješteni putem e-maila najkasnije do 10.10.2023. godine.

Projekat ZNANJEM DO VIŠIH POSLOVNIH CILJEVA #Go4NextBusinessLevel je podržan u okviru projekta “Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta” (EGG 2), kojeg finansira Vlada Kraljevine Norveške, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP u BiH).

Preuzeto sa: ICBL

Exit mobile version