Site icon mladibl.com

Online interaktivna edukacija: Stručnjak za radno pravo

Online interaktivna edukacija: Stručnjak za radno pravo

Uz certifikat, učesnici dobijaju i digitalni bedž, koji je vjerodostojan i pouzdan digitalni dokaz o stečenim kompetencijama, a sadrži i druge važne metapodatke.

Online interaktivna edukacija

Program intenzivne obuke za sticanje certifikata

STRUČNJAK ZA RADNO PRAVO

13. i 14. 09. 2023.

28. i 29. 09. 2023.

12. i 13. 10. 2023.

O edukaciji

Način rada:

Revicon i dmb consulting razvili su napredni program za sticanje i povećanje kompetencija u oblasti radno-pravnih odnosa. Program je namijenjen pravnicima i osobama koje se bave ljudskim resursima. Dizajniran je na način da pruži polaznicima neophodna znanja i vještine potrebne za samostalan i kompetentan rad u ovoj oblasti.

Modularni program uključuje šest visoko interaktivnih i participativnih online radionica koje su ujedno i priprema za pisani test. Radionice su oblikovane tako da se sve tematske cjeline obrađuju kroz stvarne primjere i rješenja iz prakse, što učesnicima pruža konkretne alate za rad i daje jasne i detaljne odgovore na specifična pitanja sa kojima se susreću u svom radu.

Ekspertski tim koji će voditi obuku čine advokati, konsultanti, predstavnici resornog ministarstva, sudije i inspektori rada, profesionalci s dugogodišnjim iskustvom iz ove oblasti.

Edukacijski materijal je praktični priručnik Radno pravo s pregledom aktuelne sudske prakse, dizajniran tako da polaznicima bude od koristi u njihovom svakodnevnom radu.

Po uspješnom završetku pisanog ispita (testiranja) učesnici dobijaju certifikat Stručnjaka za radno pravo, na našem i engleskom jeziku, sa prilogom u kojem su detaljno predstavljene sve obrađene tematske cjeline.

Uz certifikat, učesnici dobijaju i digitalni bedž, koji je vjerodostojan i  pouzdan digitalni dokaz o stečenim kompetencijama, a sadrži i druge važne metapodatke. Svoju certifikaciju i kompetencije možete promovirati na razne načine, a upravo je digitalni bedž najjednostavnija, sve više uobičajena i najbolja praksa: možete ga podijeliti na online profesionalnim mrežama, društvenim mrežama i web stranicama, dodati ili kreirati novi e-mail potpis i uvrstiti u Vaš digitalni CV.

Tokom i nakon završetka obuke, učesnici imaju na raspolaganju dodatnu podršku u vidu besplatnih konsultantskih usluga u periodu od tri mjeseca.

 Program

Dan 1 – Zasnivanje radnog odnosa i drugi načini angažovanja u FBiH, RS i BDBiH

Pravilnik o radu, sadržaj, obaveza donošenja i objava

Uslovi i postupak zasnivanja radnog odnosa

Obaveza i postupak javnog oglašavanja kod prijema u radni odnos

Obavezni elementi i posebne odredbe u ugovorima o radu

Uobičajne i posebne vrste ugovora o radu

Izmjene ugovora o radu

Radno-pravni status članova uprave

Angažmani bez zasnivanja radnog odnosa

Mogućnost ustupanja, odnosno iznajmljivanja radnika

Angažman radnika po osnovu ugovora o poslovnoj saradnji

Mogućnosti angažmana učenika i studenata za rad kod poslodavca

Angažman lica po osnovu ugovora o djelu

Plaća, najniže plaće, naknada plaće i druge naknade

Najčešći primjeri nepravilnosti uočeni u inspekcijskoj praksi

Stavovi, mišljenja i preporuke inspektora

Priprema za test – Analiza case study


Dan 2 – Radno vrijeme, odmori i odsustva u FBiH, RS i BDBiH

Radno vrijeme, vrste radnog vremena

Prekovremeni rad, rad u smjenama, noćni rad

Preraspodjela radnog vremena

Evidencija radnog vremena, ostale evidencije o radnicima

Odmori (pauza, dnevni, sedmični i godišnji odmor)

Plaćeno i neplaćeno odsustvo, porodiljsko odsustvo

Privremena spriječenost za rad (bolovanje)

Zaštita radnika, zaštita prava iz radnog odnosa

Najčešći primjeri nepravilnosti uočeni u inspekcijskoj praksi

Stavovi, mišljenja i preporuke inspektora

Priprema za test – Analiza case study


Dan 3 – Prestanak ugovora o radu u FBiH, RS i BDBiH

Razlozi i načini prestanka radnog odnosa

Redovni otkaz, postupak

Povreda radnih obaveza, disciplinski postupak i vanredni otkaz

Disciplinska mjere (novčana kazna, suspenzija / udaljenje sa posla, premještaj na drugo radno mjesto, otkaz ugovora o radu)

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu

Sporazumni prestanak radnog odnosa

Otkaz ugovora o radu od strane radnika

Obaveze poslodavca kod:

Posljedice nezakonitog otkaza

Prikaz sudske prakse (postupanje i dokazivanje u različitim slučajevima)

Priprema za test – Analiza case study


Dan 4 – Zaštita na radu, postupanje sa ličnim podacima radnika, odgovornost za štetu i naknada štete u FBiH, RS i BDBiH

Obaveze poslodavca iz oblasti zaštite na radu:

Obrada i postupanje sa dokumentacijom koja sadrži lične podatke radnika
Sadržaj personalnog dosjea radnika
Odgovornost za štetu poslodavca i radnika
Posebni slučajevi naknade štete (opasna stvar/djelatnost, povreda na radu, zabrana konkurencije, manjak robe itd.)
Preporuke prilikom utvrđivanja iznosa naknade štete u općim aktima
Procesne pretpostavke za dopuštenost sudske zaštite / zastara i teret dokazivanja
Prikaz sudske prakse (postupanje i dokazivanje u različitim slučajevima)
Priprema za test – Analiza case study


Dan 5 – Postupanje sudova u radnopravnim sporovima 

Procesne pretpostavke za dopuštenost sudske zaštite (uslovi i rokovi)

Specifičnosti u parničnom postupku

Tužbeni zahtjev kod otkaza ugovora o radu (primjer)

Tužba (vrste, sadržaj, ispitivanje, rok za podnošenje)

Mogućnost dopune tužbenog zahtjeva

Prijedlog za određivanje sudske mjere osiguranja (obavezni elementi, postupak)

Specifičnosti instituta odgovora na tužbu (sadržaj, način podnošenja)

Teret dokazivanja, izvođenje dokaza, vještačenja i drugi dokazi

Mogućnost odlučivanja sudova van granica postavljenog tužbenog zahtjeva

Sudske odluke u parničnom postupku

Analiza slučajeva, prilagođenih potrebama i zahtjevima učesnika

Najčešće greške poslodavaca

Simulacija suđenja


Dan 6 – Pisani test,  završna diskusija i zaključci

Pisani test

Diskusija o dilemama i nejasnoćama u praktičnoj primjeni radnog zakonodavstva

Evaluacija

 Trajanje obuke: Šest dana u trajanju od 10:00 do 16:00


Naknada:850 KM po učesniku (uvećana za pripadajući iznos PDV-a)


Naknada uključuje:

Za sve informacije i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584; 720 -580 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

ZBOG OGRANIČENOG BROJA MJESTA PRIJAVA JE OBAVEZNA PREDVIĐENI TERMIN POPUNJAVAĆE SE REDOSLIJEDOM PRIMLJENIH UPLATA

Preuzeto sa: akta.ba

Exit mobile version