Site icon mladibl.com

Osnovano udruženje “Banjalučki ćevap”: Očekuje se da naredne godine bude na listi zaštićenih proizvoda

Osnovano udruženje "Banjalučki ćevap": Očekuje se da naredne godine bude na listi zaštićenih proizvoda

Nastavljene su aktivnosti s ciljem brendiranja banjalučkog ćevapa odnosno dobijanja zaštićene oznake garantovano tradicionalnog specijaliteta.

S tim u vezi je, na inicijativu Grada Banja Luka, grupa privrednika iz sektora prerade mesa, roštiljnica i ugostitelja te proizvođača lepinja je osnovala udruženje „Banjalučki ćevap“.

“Osnivanjem udruženja napravljen je još jedan korak naprijed ka ostvarenju našeg cilja. Održana je osnivačka skupština na kojoj je formalno osnovano udruženje, te su izabrani upravljački organi”, poručila je ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj Aleksandra Simić, te dodala da bi Agenciji za sigurnost hrane BiH do kraja godine trebalo da bude upućen zahtjev za dobijanje zaštićene oznake garantovano tradicionalnog specijaliteta, dok se početkom iduće godine očekuje da banjalučki ćevap i formalno postao brend.

Kako je pojasnila, formiranje udruženja poslovnih subjekata koji su direktno vezani za banjalučki ćevap a to su roštiljnice, mesnice i pekare koje proizvode čuvenu lepinju bez koje banjalučki ćevap ne bi bio to što jeste, jedna je od ključnih aktivnosti za ostvarenje ovog cilja.

“Grad Banja Luka, bez obzira na opredjeljenost i želju da brendira banjalučki ćevap, ne može biti nosilac aktivnosti, a u skladu sa legislativom, koja reguliše ovu oblast. Nosilac može biti samo strukovno udruženje koje ima legitimitet da podnese zahtjev za dobijanje zaštićene oznake garantovano tradicionalnog proizvoda nadležnoj Agenciji za sigurnost hrane BiH”, istakla je Simićeva.

Ipak, naglasila je da je, u cilju brzog i efikasnog djelovanja, Odjeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj, preuzelo ulogu koordinatora cijele aktivnosti i aktivno se uključilo u cijeli proces, prije svega kroz animiranje ciljne grupe privrednika kao i nadležnih republičke i državne institucija da se pokrene ovaj proces pa sve do pružanja neophodne operativno-tehničke ali i finansijske podrške.

Simićeva je podsjetila da je u proteklom periodu sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Tehnološkog fakulteta Banja Luka, Agencije za sigurnost hrane BiH, Veterinarskog instituta Republike Srpske „dr Vaso Butozan“, Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, Privredne komore Republike Srpske kao i predstavnici Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Republike Srpske –„HoReCa RS“ održan niz sastanaka, na kojima su definisane aktivnosti i procedure koje bi trebalo da budu provedene da bi banjalučki ćevap dobio zaštićenu oznaku garantovano tradicionanog specijaliteta.

Za predsjednika Skupštine udruženja izabran je samostalni preduzetnik Duško Tešanović –mesnica i pečenjara „Mesnica kod Dule“ , za predsjednicu udruženja i predsjednicu Upravnog odbora, izabrana je samostalna preduzetnica Emira Stanković mesnica „Aljoša i Saša“ , a za zamjenika predsjednice udruženja izabran je samostalni preduzetnik Lazo Šešić „Kod Laze i sina“.

(Mondo)

Preuzeto sa: mondo.ba

Exit mobile version