Site icon mladibl.com

USAID Turizam zapošljava

USAID Turizam zapošljava

PRILIKA ZA POSAO: LOKALNI KONSULTANT/LOKALNA KONSULTANTICA ZA UVOĐENJE PRINCIPA OSNAŽIVANJA ŽENA U TURISTIČKOM SEKTORU BOSNE I HERCEGOVINE ✨

Da li imate iskustva u promoviranju rodne ravnopravnosti i osnaživanju žena u turističkom sektoru?

🎯 Ako imate opsežno iskustvo u pitanjima rodne ravnopravnosti, turističkom sektoru, te odlične komunikacijske i trening vještine, ovaj posao je idealan za vas!

💼 Kao lokalni konsultant, vaša uloga će biti ključna u rješavanju glavnih problema identificiranih u nedavnoj Analizi rodne ravnopravnosti u turističkom sektoru Bosne i Hercegovine – poput nedostatka rodno osviještenih politika, ograničenog razvoja turizma usmjerenog na rodnu ravnopravnost, diskriminacije i profesionalne segregacije.

📝 Za više informacija i slanje Vaših prijava, posjetite link.
🗓️ Rok za prijavu: 30. juni 2023

Preuzeto sa: Instagram @turizambih.ba

Exit mobile version