Site icon mladibl.com

Srijedom na Filozofskom: Komunistička partija Jugoslavije i nacionalno pitanje

Srijedom na Filozofskom: Komunistička partija Jugoslavije i nacionalno pitanje

U sklopu naše ”Srijede na Filozofskom” gost Fakulteta biće Stefan Gužvica sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, koji će održati predavanje Komunistička partija Jugoslavije i nacionalno pitanje u srijedu, 24.05. 2023. godine u amfiteatru 203.

Predavanje Stefana Gužvice sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, uskoro docenta na Odsjeku za istoriju Visoke ekonomske škole u Sankt Peterburgu, na temu “Komunistička partija Jugoslavije i nacionalno pitanje”, u organizaciji Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci i Arhiva Republike Srpske, baviće se razvojem odnosa prema nacionalnom pitanju u okviru KPJ od njenog osnivanja 1919. do početka rata u Jugoslaviji 1941. godine. Predavanje će se osvrnuti na tadašnji marksistički pogled na nacionalizam kao izraz klasnog nezadovoljstva seljačke većine u Jugoslaviji, koje se postavljalo i kao pitanje rješavanja problema nerazvijenosti i ekonomske zavisnosti. Ovi faktori bili su ključni za oblikovanje komunističke politike prema nacionalnom pitanju kroz sve njene promjene i zaokrete. Osnovna premisa je preispitivanje centralnosti nacionalnog pitanja za komuniste, te mnogih mitova koji se vežu za njegovo rješavanje, a za koje predavač, na osnovu višegodišnjih istraživanja, smatra da proizilaze iz aistorijskog i nenaučnog posmatranja ovog problema u proteklim decenijama.

Dobro došli!

Preuzeto sa: Filozofski fakultet

Exit mobile version