Site icon mladibl.com

Prijavite se za Akebono stipendiju u Japanu

Prijavite se za Akebono stipendiju u Japanu

Fondacija Akebono poziva sve zainteresovane da se prijave na njihov konkurs za dodjelu stipendija za studiranje u Japanu.

OBLAST: više oblasti

OPIS: Akebono stipendija je ustanovljena da njeguje talentovane pojedince koji su željni studiranja u Japanu. Fondacija Akebono pruža mogućnost dolaska i studiranja u Japan onima koji ne mogu to finansijski priuštiti, te podržavaju njihov život u Japanu. Cilj Fondacije Akebono jeste da korisnici stipendije budu mostovi saradnje sa zemljama odakle dolaze i Japana, te izgradnja međunarodne mreže.

Akebono stipendija može pokrivati 2 godine studiranja u Japanu uključujući školarinu za studente, kao i podršku za život samih studenata, pokrivanje životnih troškova itd. Ovom stipendijom omogućava se i podrška za izgradnju karijere samih studenata. U iznosu od približno 200 hiljada jena mjesečno, stipendija može pokrivati kiriju, životne troškove, putne troškove u Japan kao i troškove za studijsko okruženje.

USLOVI: Kako biste se prijavili potrebno je da:
– budete u mogućnosti živjeti u Japanu i imati želju za studiranjem;
– da ste državljani sljedećih zemalja: Mađarske, Bugarske, Rumunije, Srbije, Kosova, Sjeverne Makedonije, Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske;
– da na dan 1. maja 2023. godine imaju između 17 i 35 godina.

NAČIN PRIJAVE: Kako biste se prijavili potrebno je posjetiti sajt: http://www.scholarship.akebono-foundation.org

ROK ZA PRIJAVU: u toku

Detaljnije na: http://www.scholarship.akebono-foundation.org/

Preuzeto sa: mladiinfo.me

Exit mobile version