Site icon mladibl.com

Poziv za učešće u Treningu o pravu na slobodu vjere ili uvjerenja za sve, nenasilnoj komunikaciji, medijaciji i dijalogu

Poziv za učešće u Treningu o pravu na slobodu vjere ili uvjerenja za sve, nenasilnoj komunikaciji, medijaciji i dijalogu

Poziv za učešće u Treningu o pravu na slobodu vjere ili uvjerenja za sve, nenasilnoj komunikaciji, medijaciji i dijalogu, koji organizuje Kancelarija OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Trening o pravu na slobodu vjere ili uvjerenja za sve, nenasilnoj komunikaciji, medijaciji i dijalogu, koji organizuje Kancelarija OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Trening će se održati od 10. do 14. maja 2023. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Četverodnevna obuka je namijenjena mladim stručnjacima u Bosni i Hercegovini koji rade ili imaju potencijal da rade na pitanjima vezanim za promociju slobode vjere ili uvjerenja i nenasilne komunikacije.

Obuka će se u organizovati na bosanskom / hrvatskom / srpskom jeziku od strane iskusnih trenera sa dokazanom rodnom i kulturnom / religijskom senzibilnošću. Neke sesije obuke će biti provedene na engleskom jeziku uz prevod na sva tri jezika. Materijale za obuku, putne troškove i smještaj zasnovan na punom pansionu će snositi ODIHR.

Za više informacija o treningu i kako se prijaviti molimo Vas da pogledate Poziv za prijavu koji je dostupan na

Bosanski: https://www.osce.org/bs/odihr/538943

Hrvatski: https://www.osce.org/hr/odihr/538949

Srpski: https://www.osce.org/sr/odihr/538952

Ako imate dodatnih pitanja u vezi sa postupkom prijave, molimo Vas da se obratite na Arijana.Aganovic@odihr.pl

Preuzeto sa: mreza-mira.net

Exit mobile version