Site icon mladibl.com

UMJETNOST DOBRE KOMUNIKACIJE: Zaboravite na nesporazume i konflikte – 8 savjeta za bolje odnose

UMJETNOST DOBRE KOMUNIKACIJE: Zaboravite na nesporazume i konflikte - 8 savjeta za bolje odnose

Mnogo je nijansi u savladavanju veštine komunikacije, a jedan od preduslova je uskladiti se sa svojim sagovornikom i tako kreirati atmosferu poverenja i sigurnosti.

Istinsko slušanje i način na koji ćemo saopštiti nešto sagovorniku nije samo stvar strpljenja i biranih reči. Kako za Sensu piše Marica Živković, internacionalni sertifikovani coach, prvi korak ostvarujemo usklađivanjem tela i držanjem. Svaka interakcija sa drugom osobom koja je pažljivo osmišljena, u privatnom životu, na poslovnom sastanku ili u pregovorima, doprinosi razvoju odnosa u budućnosti. Veštine koje koristimo su ključne u izgradnji i održavanju odnosa sa drugima. Uspostavljanje odnosa sa drugima nije razgovor o vremenu ili fudbalskoj utakmici prethodnog dana… To nije hobi, niti je to prihvatanje svega što drugi kaže. Uspostaviti zdrav i kvalitetan odnos sa drugima znači približiti se drugoj osobi, povezati sa njom, njenim stilom i omogućiti otvorenu komunikaciju i diskusiju. To znači stvaranje atmosfere poverenja, razumevanja, poštovanja i sigurnosti koja daje mogućnost potpunog izražavanja stavova, ideja i zabrinutosti.

Kako možemo da se uskladimo sa sagovornikom?

Da li ste primetili da ljudi oko vas uspostavljaju sinhronizovan odnos sa drugima? Posmatrajte ih i shvatićete da oni imaju tendenciju da zauzmu iste položaje, da prave iste gestove. Često, nesvesno, usvajamo sinhronizovano ponašanje. To se dešava svima, posebno kada se osećamo udobno u društvu druge osobe i kada imamo poverenja u sagovornika. Obratite pažnju na sinhronizaciju u toku razgovora sa bliskim prijateljem (isti položaj tela, pokreti, ton glasa). Takođe se svi instinktivno sinhronizujemo kada smo su u prisustvu tužne osobe i mi prirodno usvajamo sličan izraz lica kada joj se obraćamo. Ovaj prirodni mehanizam u ljudskim odnosima se koristi u tehnikama Neuro lingvističkog programiranja (NLP-u) da bi se olakšala komunikacija, međusobno razumevanje i iskazivanje empatije – poznat je pod nazivom mirroring ili ogledanje.

Proces sinhronizacije obuhvata i verbalno i neverbalno izražavanje i odnosi se na:

Držanje tela
Pokreti
Disanje
Ton glasa
Sadržaj govora

Ali i sličnosti u:

Verovanjima
Vrednostima
Emocijama

Ako sinhronizaciju, koju nesvesno uspostavljate sa prijateljima i osobama od poverenja, proširite na odnose sa drugim ljudima primetićete napredak i poboljšanje odnosa i komunikacije sa drugima.

Za početak: prihvatite drugu osobu bez osuđivanja
Da biste uspeli u tome, neophodno je kao prvo, prihvatiti referentni okvir sagovornika. Prihvatiti vrednosti, uverenja i identitet drugog bez osuđivanja. Zatim treba ustanoviti elemente koji su nam slični ili različiti a koji se tiču: držanja tela, izraza, pokreta, disanja, tona glasa, jačine, ritma. Kada ste svesno utvrdili referentni okvir sagovornika možete početi da suptilno koristite ove elemente. Ovo vam omogućava da stvorite bliskost sa drugom osobom, da imate pristup njenom referentnom okviru, vrednostima, verovanjima i da uspostavite zdravu atmosferu za razmenu stavova, uverenja i osećanja.

Evo nekoliko saveta koje možete koristiti da biste unapredili komunikaciju i odnos sa drugima:

  1. razvijte istinski interes za otkrivanje onoga što se dopada drugome, šta mu je važno;
  2. počnite razgovore razumevanjem i ne čekajte da druga osoba razume vas da bi ste uspostavili zdrav odnos;
  3. prihvatite drugog bez osuđivanja;
  4. verbalno i neverbalno izrazite jednakost i poštovanje;
  5. poštujte ličnost vašeg sagovornika, njegovo vreme, njegovu energiju;
  6. identifikujte kod sagovornika omiljene reči, ponovljene fraze, reči koje često koristi i postepeno ih uključite u svoj govor;
  7. obratite pažnju kako sagovornik predstavlja informacije: da li koristi mnogo detalja ili koncizno ispoljava opšti pogled na stvari.
  8. uradite isto kada govorite:dišite u skladu sa sagovornikom. Usvojite isti govor tela, isti ton i ritam glasa.

Sinronizacija postoji i u pisanom komunikacijskom okviru: reči koje se koriste, stil, dužina rečenica, upotrebljenih glagola, vrednosti koje se pojavljuju, organizacija prezentacije, preciznost, itd. Praksom, ova sposobnost usklađivanja sa drugima postaje navika i može doprineti kvalitetu odnosa. Razvoj ove veštine takođe smanjuje stres koji nekad osetimo prilikom stupanja u kontakt sa drugom osobom.
Kada ovladate sinhronizacijom moći ćete, u određenim okolnostima, da koristite i desinhronizaciju.

Desinhronizaciju možete koristiti, na primer, u situacijama kada želite da pokažete osobi da ne želite da nastavite razgovor na način na koji je angažovan.

Izvor: Sensa/Marica Živković, internacionalni sertifikovani coach

Preuzeto sa: sensa.mondo.rs

Exit mobile version