Site icon mladibl.com

Na raspolaganju više sredstava: Poziv udruženjima građana da prijave projekte za sufinansiranje

Na raspolaganju više sredstava: Poziv udruženjima građana da prijave projekte za sufinansiranje

Grad Banja Luka raspisao je javni poziv za prijavu projekata udruženja građana/fondacija za sufinansiranje iz gradskog budžeta u 2023. godini, a na raspolaganju udruženjima je ukupno 170.000 KM, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu.

Projekti koji se mogu prijaviti odnose se na sljedeće prioritetne ciljeve:

  1. Obezbjeđivanje uslova u zajednici za samostalan život lica sa invaliditetom,
  2. Podrška aktivnostima lica treće životne dobi za samostalniji i kvalitetniji život u prirodnom okruženju,
  3. Ekonomsko osnaživanje žena i prevencija nasilja u porodici,
  4. Razvojni programi za djecu sa poteškoćama u razvoju,
  5. Razvojni programi za djecu i porodicu u mjesnim zajednicama,
  6. Uključivanje djece u aktivnosti zaštite životne sredine,
  7. Prevencija bolesti zavisnosti i zaštita mentalnog zdravlja,
  8. Podrška programima zaštite djece od vršnjačkog nasilja,
  9. Realizacija projekata po principu „pametnog obrazovanja“ (savremene informacione i komunikacione tehnologije).

Projekti bi trebalo da budu realizovani na području grada do kraja ove godine, a visina sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu iznose od 2.500 do 15.000 KM. Udruženje može prijaviti samo jedan projekat na javni poziv.

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti udruženja građana i fondacije, registrovane u skladu sa zakonom kod nadležnog suda ili drugog nadležnog organa, a koja imaju sjedište ili registrovanu organizacionu jedinicu na području grada Banje Luke.

Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom, treba dostaviti do 24. marta 2023. godine Odjeljenju za društvene djelatnosti.

Informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona broj: 051/215-315 i 051/244-444, lokal 723.

Kompletan javni poziv pogledajte OVDJE.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka

Exit mobile version