Site icon mladibl.com

Podrška privredi: Grad izdvaja 1,5 miliona KM za subvencije poslovnim subjektima

Podrška privredi: Grad izdvaja 1,5 miliona KM za subvencije poslovnim subjektima

Grad Banja Luka izdvojiće oko 1,5 miliona KM podrške poslovnim subjektima na teritoriji grada.

– Ove godine nastavljamo sa primjenom dobre prošlogodišnje prakse, te ćemo i u 2023. godini nastaviti sa pružanjem finansijske podrške samozapošljavanju, povećanju produktivnosti i podrška izvozu te starim zanatima. Uveli smo novu liniju podsticaja za samostalne preduzetnike koji imaju do 5 zaposlenih a koji se bave zanatskim i uslužnim djelatnostima kao što su obućari, sajdžije, krojačice, mesari, kozmetičarke, frizerke te ostale djelatnosti koje u dosadašnjim programima podsticaja nisu imali priliku da ostvare pravo na subvenciju – poručila je ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj Aleksandra Simić.

Kako je pojasnila, Program dodjele subvencija poslovnim subjektima u gradu Banjoj Luci za 2023. godinu zasnovan je na novom konceptu koji se primjenjuje od prošle godine, a prema njenim riječima, pozitivni rezultati njegove primjene govore u prilog tvrdnje da je ova promjena bila neophodna i zaista svrsishodna.

-Takođe treba naglasiti da je Grad prepoznao značaj turizma za razvoj Banja Luke i opredjeljen je da kroz svoje aktivnosti, mjere i podsticaje podrži razvoj ove privredne grane. S tim u vezi pored podrške razvoju receptivnog turizma, koji je podržan i prošle godine, proširio je subvencije i na pružanje finansijske podrške razvoju sajamskog turizma te širenju smještajnih kapaciteta u Banjoj Luci – kazala je Simićeva.

Programom dodjele subvencija, koji je usvojen na 20. sjednici Skupštine 675.000 KM predviđeno je za podršku samozapošljavanju, dok će 400.000 KM biti izdvojeno za podršku povećanju produktivnosti i podršku izvozu.

Osim toga, Grad Banja Luka se opredijelio da i ove godine podrži stare i umjetničke zanate i domaću radinost u gradu u ukupnom iznosu od 40.000 KM, a po poslovnom subjektu planirano je izdvajanje od 2.000 KM.

Takođe, u Program dodjele subvencija uključene su i subvencije samostalnim preduzetnicima koji imaju do pet zaposlenih u ukupnom iznosu od 200.000 KM, kao i subvencije za podršku turizmu u ukupnom iznosu od 165.000 KM.

Uz novčanu podršku Grad Banja Luka obezbijediće i stručnu podršku kako pri izradi projektnih prijedloga, tako i pri realizaciji istog.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka

Exit mobile version