Site icon mladibl.com

Pojedi tu žabu – 21 način kako prevazići odugovlačenje i postati efikasan u biznisu 

Pojedi tu žabu - 21 način kako prevazići odugovlačenje i postati efikasan u biznisu 

Ključ sreće, zadovoljstva, velikog uspjeha, osjećaja lične snage i efikasnosti je u stjecanju navika da svakog dana, čim počnete s poslom, prvo pojedete svoju žabu.

Srećom, to je vještina koja se može naučiti praksom. A kada steknete naviku da uvijek počnete od najvažnijih zadataka, uspjeh vam je osiguran.

Brajan Trejsi, u svojoj knizi “Pojedi tu žabu” objašnjava dvadeset jedan način da prestanete s odugovlačenjem i uradite više za kraće vrijeme. Redovno čitanje ovih pravila i principa  ukorijenit će ih u vaš način razmišljanja, što će vaš život učiniti boljim.

1. POSTAVITE STO

– Odlučite šta tačno želite. Jasnoća je od suštinskog značaja. Zapištite svoje ciljeve prije nego počnete.

2. UNAPRIJED ISPLANIRAJTE SVAKI DAN 

– Razmišljajte napismeno. Svaki minut koji provedete u planiranju može da vam uštedi pet ili deset minuta posla.

3. UVIJEK PRIMJENJUJTE PRAVILO 80/20 

– Dvadeset posto vaših aktivnosti odgovorno je za osamdeset posto vaših rezultata. Uvijek se koncentrišite na napore vezane za tih 20 posto.

4. RAZMOTRITE POSLJEDICE

– Vaši najvažniji zadaci i prioriteti su oni koji imaju najozbiljnije posljedice, pozitivne ili negativne, na vaš život ili posao. Usredotočite se prije svega na njih.

5. STALNO VJEŽBAJTE METOD ABCDE

– Prije nego što počnete da radite prema svojoj listi zadataka, odvojite malo vremena da ih organizirate prema vrijednosti i prioritetu, kako biste bili sigurni da radite u skladu sa svojim najvažnijim aktivnostima.

6. USREDOTOČITE SE NA OBLASTI KLJUČNIH REZULTATA

– Identificirajte i odredite one rezultate koje apsolutno morate da postignete kako bi vaš posao bio dobro obavljen, i bavite se njime cijelog dana. 

7. POKORAVAJTE SE ZAKONIMA NAMETNUTE EFIKASNOSTI

– Nikada nema dovoljno vremena za sve, ali uvijek ima dovoljno vremena za one najvažnije stvari. Koje su to stvari?

8. TEMELJNO SE PRIPREMITE PRIJE NEGO ŠTO POČNETE

– Pravilno prethodno planiranje proizvodi povećanu prduktivnost.

9. URADITE DOMAĆI

Što su veći znanje i umjeće koje stičete u pogledu svojih ključnih zadataka, brže ćete ih započinjati i brže završavati.

10. ANGAŽIRAJTE SVOJE POSEBNE TALENTE

– Odredite šta je ono u čemu ste izuzetno dobri ili u čemu biste mogli biti izuzetno dobri i dajte se svim srcem u valjano obavljanje tih konkretnih stvari.

11. IDENTIFIKUJTE SVOJA KLJUČNA OGRANIČENJA 

– Odredite koja su to uska grla, kritične tačke, unutrašnje ili spoljne, koja određuju brzinu kojom ostvarujete svoje najvažnije zadatke, a zatim se latite njihovog ublažavanja.

12. JEDNO PO JEDNO BURE 

– Ako ih obavljate po fazama, možete da završite i najveće i najsloženije poslove.

13. PRITISNITE SEBE 

Zamislite kako trebate otputovati na mjesec dana i radite kao da sve svoje poslove morate završiti prije nego što krenete na put.  

14. POVEĆAJTE DO MAKSIMUMA SVOJU SNAGU

– Identifikujte periode u toku dana u kojima su vaša mentalna i fizička energija najveće i u skladu s tim obavljajte svoje najvažnije i najzahtjevnije zadatke. Mnogo se odmarajte, kako biste u poslu mogli dati sve od sebe.

15. MOTIVIŠITE SEBE NA AKCIJU 

– Budite svoj vlastiti vođa navijača. Tražite dobro u svakoj situaciji. Usredsređujte se na rješenje umjesto na problem. Budite uvijek optimistični i konstruktivni.

16. PRAKTIKUJTE KREATIVNO ODUGOVLAČENJE

– Pošto ne možete da postignete sve, morate svjesno da odložite one zadatke koji su manje važni, tako da dobijete dovoljno vremena da uradite onih nekoliko koji zaista vrijede.

17. PRVO ODREDITE NAJTEŽI ZADATAK 

– Počnite svaki dan najtežim zadatkom, onim koji može predstavljati najveći doprinos vama i vašem radu, i odlučite ga ne ostavljati dok ne bude potpuno gotov.

18. ISJECKAJTE ZADATAK NA PARČIĆE

– Obimne i složene zadatke razložite na manje dijelove i zatim uradite jedan od tih dijelova.

19. STVORITE VELIKE SEGMENTE VREMENA

– Organizujte svoj dan tako da u njega uklopite veće segmente vremena tokom kojih ćete se posvećivati svojim najvažnijim zadacima.

20. RAZVIJTE OSJEĆAJ ZA HITNOST

– Steknite naviku da brzo uradite svoje ključne zadatke. Postanite poznati kao osoba koja radi valjano i brzo.

21. KONCENTRIŠITE SE NA SVAKI ZADATAK

– Odredite jasne prioritete, odmah se latite svog najvažnijeg zadatka i potom radite bez zaustavljanja sve dok posao ne bude sto posto završen. To je pravi ključ visokog učinka i maksimalne lične produktivnosti.

 S ovim navikama upravljanja sobom kao stalnim dijelom vašeg karaktera, vaša budućnost neće imati granica. Uradi to! Pojedi tu žabu!

Preuzeto sa: manager.ba

Exit mobile version