Site icon mladibl.com

U Republici Srpskoj uspostavljen registar trgovaca kriptovalutama

U Republici Srpskoj uspostavljen registar trgovaca kriptovalutama

Republika Srpska uspostavila je registar posrednika u trgovini kriptovalutama čime je nastavila da reguliše ovo tržište.

Republika Srpska uspostavila je registar posrednika u trgovini kriptovalutama čime je nastavila da reguliše ovo tržište.

Naime, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske donijela je Pravilnik o evidenciji pružalaca usluga povezanih sa virtuelnim valutama i precizno definisala prava i obaveze onih koji žele da budu uključeni u ovaj proces.

U pravilniku se pojašnjava da posrednici mogu biti registrovana preduzeća i preduzetnici koja mogu da čuvaju i upravljaju virtuelnim valutama, da organizuju platformu za njihovo trgovanje, da ih razmjenjuju i prodaju.

Oni su dužni u banci otvoriti račun za posebne namjene, a novac sa tog računa može se koristiti isključivo za kupovinu i prodaju kriptovaluta.

“Novčana sredstva na računu za posebne namjene nisu vlasništvo pružaoca usluga, ne ulaze u njegovu imovinu niti u likvidacionu ili stečajnu masu, niti se mogu koristiti za izmirenje potraživanja povjerilaca pružaoca usluga, niti mogu biti predmet prinudnog izvršenja u postupcima protiv pružaoca usluga”, navodi se u pravilniku.

U ovom dokumentu piše da su posrednici, prije sklapanja ugovora, dužni da svoje klijente upoznaju sa poslovnim rizicima.

“Republika Srpska, Komisija i drugi organ javnog sektora ne garantuju za vrijednost virtuelnih valuta i ne snose odgovornost za bilo koju eventualnu štetu i gubitke. Na transakcije sa virtuelnim valutama se ne primjenjuju propisi kojima se uređuje osiguranje depozita, kao ni propisi kojima se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga”, jasno se precizira u pravilniku.

Kada je riječ o registru, upis u isti vršiće Komisija za hartije od vrijednosti, a po osnovu zahtjeva posrednika.

Uz zahtjev za upis u evidenciju posrednici će morati da prilože rješenje suda o registraciji, statut preduzeća, dokaz o identitetu, potvrdu banke o poslovnom računu.

Preuzeto sa: akta.ba

Exit mobile version