Site icon mladibl.com

Objavljeni pozivi u oblasti zdravstva

Objavljeni pozivi u oblasti zdravstva

Objavljeno je osam pojedinačnih poziva sa 29 tema u okviru Horizon Europe Health programa.

Detaljne informacije o objavljenim pozivima nalaze se na linku.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci

Exit mobile version