Site icon mladibl.com

ATV BL traži novinare i voditelje

ATV BL traži novinare i voditelje

Šta je potrebno da se pravilno prijavim na konkurs?

Fotografija lica u krupnom ili srednje-krupnom planu.

Fotografija cijele figure i CV sa kratkom napomenom o biografiji.

Gdje i do kada poslati prijavu?

Tražene materijale dostavi na konkurs@atvbl.com.

Konkurs je otvoren do 31. januara 2023. godine.

Postani dio najboljeg tima u medijima!

Preuzeto sa: Instagram @atvbl

Exit mobile version