Site icon mladibl.com

Pisanje projekata za dobijanje sredstava iz fondova EU

Počele su prijave za obuku za pisanje projekata prema fondovima EU i drugim međunarodnim donatorim

Sadržaj obuke :
 Izbor projektne ideje
 Analiza ključnih aktera
 Analiza problema, izrada stabla problema
 Razvoj logičke matrice-definisanje: cilja, svrhe, rezultata i aktivnosti
 Utvrđivanje rizika i pretpostavki
 Utvrđivanje indikatora i sredstava provjere
 Planiranje aktivnosti, resursa i budžeta
 Monitoring, evaluacija i održivost projekta
 Osnovni dijelovi prijedloga projekta
 Najčešće greške u pisanju projekata
 Preporuke za uspješno pisanje prijedloga projekata

Obuka se sastoji iz 60% praktičnog rada i polaznici se uče na primjeru predložene ili svoje projektne ideje, te do kraja obuke samostalno napišu prijedlog projekta za tu ideju.

Trajanje obuke: 15 časova, 2 puta sedmično po 2 1/2 časa

065 947 229

Preuzeto sa: hocu.ba

Exit mobile version