Site icon mladibl.com

Društvo za upravljanje PREF-om nagrađuje najbolje diplomske i završne radove

Konkurs za nagrađivanje najboljih radova iz oblasti poslovnih finansija i upravljanja u 2022. godini se nalazi u prilogu. Rok za dostavljanje odbranjenih radova je do 1.12.2022. godine.

Pravo učešća imaju studenti svih fakulteta u Bosni i Hercegovini i državljani BiH koji studiraju u inostranstvu, a koji dostave diplomski rad iz oblasti finansijskih tržišta, poslovnih finansija i finansijskog upravljanja na jednom od službenih jezika BiH ili na engleskom jeziku. Uz diplomski rad dostaviti i popunjen obrazac za prijavu.

Diplomske radove potrebno je slati poštom ili donijeti lično na adresu:

Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka

(sa naznakom: diplomski rad)

Ulica Bana Milosavljevića 8

78000 Banja Luka

ili dostaviti u elektronskoj verziji na e-mail> diplomski@pref.rs.ba.

Imena dobitnika nagrada će biti objavljena na internet stranici Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka.

Ukupan fond stipendija planiran je u iznosu od 900,00 KM, od čega će se dodijeliti prvorangiranom 500,00 KM, drugorangiranom 250,00 KM i trećerangiranom 150,00 KM, a na osnovu ugovora koji će se potpisati nakon provedene konkursne procedure.

Diplomirani ekonomisti i pravnici ali i studenti drugih fakulteta iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka koji u toku studija steknu veći nivo znanja iz oblasti tržišta kapitala i steknu teorijska i praktična znanja iz oblasti koje izučavaju imaju velike šanse da ostvare uspješnu karijeru na tržištu kapitala. Jedna od odlika tržišta kapitala Republike Srpske jeste da najveći broj zaposlenih čine mladi ljudi. S tim u vezi, nastojimo da nagrada koju dodjeljuje Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka za najbolje diplomske radove bude dodatni podsticaj za izučavanje finansijskih tržišta za sve studente koji svoju budućnost žele da grade u institucijama tržišta kapitala.

Teme za diplomske radove su moguće iz sljedećih oblasti (po abecedi)

Analiza poslovanja emitenta čije su hartije listirane na berzi

Diskontovanje novčanih tokova

Dividendna politika akcionarskog društva

Dometi i ograničenja MSFI i MRS

Finansijski derivati

Finansijski instrumenti

Informacije i informaciona tehnologija na finansijskim tržištima

Informacioni sistemi u vezi sa finansijskim tržištima

Investicioni fondovi

Iskazivanje i procjena vjerovatnoće bankrota

Korporativno upravljanje

Kriptovalute kao spoj finansija i tehnologija na finansijskim tržištima

Mjesto i uloga finansijskih sistema u tržišnoj privredi

Ocjena opravdanosti finansiranja projekta emisijom obveznica i/li akcija

Odabir strategije upravljanja portfeljom

Optimizacija portfelja

Ostale teme iz oblasti finansijskih tržišta

Penzijski fondovi

Pokazatelji i pravac razvoja tržišta kapitala

Povezanost finansijskog i realnog sektora privrede

Prava akcionara

Prava vlasnika akcija

Razvoj sekundarnog tržišta finasnijskih instrumenata

Reforma sistema penzijskog osiguranja

Regulativa na finansijskim tržištima

Rizici finansijskih instrumenata

Rizici tržišta novca i tržišta kapitala

Savremena finansijska tržišta – karakteristike, regulativa, funckionisanje i efikasnost

Stanje i perspektive određenih finansijskih instrumenata kao izvora finansiranja

Stanje i perspektive tržišta korporativnih obveznica

Tehnička analiza akcija

Tržište kapitala

Tržište novca

Uloga, značaj i položaj institucija finansijskih tržišta na trištu novca i kapitala

Upravljanje rizikom portfelja

Vrednovanje finansijskih instrumenata

Prednost pri izboru najboljih diplomskih radova imaju radovi sa praktičnom vrijednošću koji sadrže analizu postojećeg stanja i analizu mogućnosti unapređenja iz oblasti koja se obrađuje u diplomskom radu.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom a.d. Banja Luka na e-mail: diplomski@pref.rs.ba.

Prilozi:

Preuzeto sa: PREF

Exit mobile version