Site icon mladibl.com

Evo kako da motivirate zaposlene na kontinuirano usavršavanje

Radno mjesto se brzo mijenja. Razvoj talenata izgleda mnogo drugačije nego ranije. Ljudi su nezavisniji.
Pametno ulaganje koje povećava angažman i zadržavanje zaposlenika na poslu važnije je nego ikad. Prema jednom nedavnom istraživanju, 67% menadžera ljudskih resursa u 2022. godini je povećalo budžet za obuku i edukacije.

Kako lideri talenata mogu biti sigurni da će dobiti dobar povrat? Da biste izvukli maksimum iz svojih zaposlenika, ima smisla udvostručiti njihovo učenje i usavršavanje.

Šta je samousavršavanje zaposlenih?

Samousavršavanje zaposlenih je model samousmjerenog razvoja koji osnažuje ljude da donose vlastite izbore i preuzmu odgovornost za vlastiti napredak. To pomaže ljudima da se fokusiraju na vlastite interese i ambicije.

Za razliku od tradicionalnih modela učenja kao što su sesije u učionici ili propisani kursevi, samousmjereni razvoj podstiče ljude da procijene svoje potrebe, postave ciljeve, odaberu resurse koji su im najkorisniji i formuliraju vlastitu strategiju.

Na kraju krajeva, to znači da se ljudima daju opcije – uključujući način i vrijeme učenja.

Dopuštanje vašim ljudima da preuzmu kontrolu pomaže vam da izgradite kulturu učenja koja motiviše i omogućava — podržavajući radnu snagu ljudi obučenih za poslove koje imaju danas i one koje žele za sutra. Prednosti su brojne:

▶ Učenje se prilagođava svakoj vrsti učenika

Jednoobrazna rješenja za sve nisu efikasna za sve. Neki ljudi najbolje uče iz tradicionalnih predavanja. Drugi iz infografike ili video demonstracija. Treći pak radije čitaju članke ili koriste praktičan, iskustveni pristup.b Kada zaposlenima date opcije i razne resurse – i slobodu izbora šta i kako uče – oni se mogu angažovati na načine koji su za njih najefikasniji. Izbor promoviše angažman. Vi ćete inspirisati svoje ljude da budu radoznali i, što je možda još važnije, odgovorni.

▶ Strast pokreće efikasno učenje

Kada ljudi uspostave emocionalnu vezu s dijelom sadržaja ili obrazovnog materijala, vjerovatnije je da će zadržati informacije o tome. Prema istraživanju neuronauke, ljudi bolje pamte informacije kada su povezane s nečim što već znaju i do čega im je stalo. Zbog toga trgovci koriste pripovijedanje za prodaju proizvoda i usluga.

U ovo doba širokog pristupa informacijama, ljudi su navikli da traže i konzumiraju informacije o temama koje su im strastvene, koristeći web stranice kao što su Google i Youtube.

Dati zaposlenima slobodu da se bave profesionalnim temama na isti način na koji se bave svojim hobijima – bilo da se radi o vještinama vođenja, upravljanju vremenom ili novim programskim jezicima – jednako je efikasno kao i učenje koje obavljaju u slobodno vrijeme.

▶ Buy-in povećava zadržavanje

Vjerovatnije je da će zaposleni biti lojalni organizaciji koja cijeni njihov razvoj. Zaista, nedostatak mogućnosti za učenje redovno se rangira kao jedan od glavnih razloga zašto ljudi napuštaju jednu kompaniju u drugu.

Zaposleni žele obuku i žele da ta obuka bude usmjerena prema njihovim individualnim potrebama. Preko 75% zaposlenih kaže da želi obuku koja je prilagođena njihovim ličnim karijernim ciljevima.

Dozvolite učenicima da vam kažu šta je važno i smanjićete skupu fluktuaciju zaposlenih.

4 savjeta za olakšavanje slobode prilikom educiranja zaposlenih

Uključivanje autonomije i izbora u vašu strategiju treninga može izgledati nezgodno. Ali s pravim pristupom, možete pomoći na nekoliko ključnih načina:

  1. Koristite model 70-20-10.

Samo 10% učenja se dešava tokom stvarnog rada na kursu. Ostalo se dešava uz kontinuirano podučavanje i mentorstvo (20%) i iskustveno učenje na poslu (70%).

Uvjerite se da vaša strategija odražava model 70-20-10.

Osim toga, pomozite menadžerima da shvate ciljeve svojih direktnih izvještaja. Ovo će osigurati da menadžeri mogu podučavati ljude po potrebi. Uključite akcione planove u razvoj kako bi se zaposlenici svjesno pripremili za to kako će primijeniti nove vještine na poslu.

  1. Pronađite pravu tehnologiju.

Potražite rješenje za dinamično učenje koje podržava prilagođene puteve učenja. Dobra platforma za učenje može integrirati druge platforme za učenje i sav njihov sadržaj. Prava platforma će također pratiti napredak učenja i davati preporuke.

  1. Koristite svoj postojeći sadržaj.

Kako kompanije prelaze na programe virtuelnog učenja, one imaju veću fleksibilnost i pristup većem broju sadržaja. Proširite svoju ponudu kurseva tako što ćete iskoristiti postojeće online materijale za obuku.

Već postoji mnogo kvalitetnog sadržaja, razvijen od strane stručnjaka i spreman za lansiranje. Dajte zaposlenima dinamičniji izbor tako što ćete ujediniti različite platforme za učenje i učiniti relevantne teme dostupnim.

  1. Dajte ljudima opcije.

Ljudi uče drugačije, pa nudite sadržaje putem različitih medija. Neki od njih mogu biti: prezentacije, video zapisi, članci, podcast i još mnogo toga.

Izvor: degreed.com

Preuzeto sa: manager.ba

Exit mobile version