Site icon mladibl.com

Naučni simpozijum “Religioznost u postsocijalističkom kontekstu”

Naučni simpozijum “Religioznost u postsocijalističkom kontekstu – multidisciplinarni pristup” održaće se na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci u petak 21.10.2022. godine.

Za vrijeme perioda komunističke i socijalističke vladavine, status religije i religijskih institucija u tim zemljama nije bio na zavidnom nivou, a religioznost nije bila dio palete socijalno poželjnih vrijednosti i normi. Brojne društvene i političke turbulencije koje su zahvatile zemlje bivše Jugoslavije u posljednjih nekoliko decenija doprinijele su i drugačijem odnosu stanovništva prema religiji. Naime, raspad socijalističkog sistema, ratovi i drugi stresori koje oni nose sa sobom, ekspanzija etničkih identifikacija, politička tranzicija, siromaštvo u društvu, stvorili su drugačiji kontekst u kojem je došlo do važnije uloge religije u društvu i životima ljudi. To se manifestovalo kroz izraženije religijske identifikacije stanovništva, popularizaciju religije u medijima, uvođenje vjerskog obrazovanja u škole, masovno građenje vjerskih objekata, prisniju vezu religije sa politikom itd. Ovakav kontekst bio je veoma interesantan za istraživanje religioznosti, njenih korelata i prediktora, o čemu svjedoče i brojne empirijske studije koje su sprovedene.

Na naučnom simpoziju “Religioznost u postsocijalističkom kontekstu – multidisciplinarni pristup” planiramo da povežemo istraživače koji se bave istraživanjem religije i religioznosti sa aspekata različitih društvenih i humanističkih nauka kao što su filozofija, teologija, istorija, psihologija, sociologija, pedagoške nauke i dr. Kroz prezentacije i diskusije učesnika različitih naučnih profila nastojaćemo da dođemo do jasnije slike o karakteru religioznosti u postsocijalističkom kontekstu, te njenim refleksijama na druge životne sfere. Pored toga, očekujemo da će simpozijum rezultirati i određenim preporukama kako da se unaprijedi interakcija između religijskih i drugih institucija, a sa svrhom unapređenja društvenog i personalnog blagostanja.

Preuzeto sa: FPN BL

Exit mobile version