Site icon mladibl.com

Popunite anketu i iznesite stavove iz oblasti zaštite životne sredine

Za potrebe izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana Banje Luke za period 2022-2027. godine (LEAP) pripremljena je anketa, te su pozvani svi zainteresovani da je popune i tako iznesu stavove i probleme iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine na teritoriji Banje Luke.

Naime, LEAP, kao razvojno-planski dokument radi se s ciljem poboljšanja cjelokupnog stanja životne sredine na teritoriji grada Banje Luke.

Anketu preuzmite na linku OVDJE.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka

Exit mobile version