Site icon mladibl.com

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisala konkurs

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za 7 dopunskih članova/ica Upravnog odbora i novog/u predsjednika/cu organizacije koji se biraju na mandat od godinu dana.

Kandidati koji se žele prijaviti moraju ispunjavati sljedeće uslove:

Za više informacija, trk na asubih.ba

da vidite šta to trebate ispuniti i poslati.

U uži krug prolazi 12 kandidata i kandidatkinja koji/e će se predstavljati na Godišnjem događaju XV Generalnoj skupštini, a koja će biti održana u periodu od 28. do 30. oktobra 2022. godine u Sarajevu.

Želimo vam puno sreće u popunjavanju aplikacije!

Preuzeto sa: LinkedIn Association of Secondary School Students in Bosnia and Herzegovina (ASuBiH)

Exit mobile version