Site icon mladibl.com

GIK: Prijave za glasanje putem mobilnih timova do 31. avgusta

Gradska izborna komisija Banja Luka poziva birače koji neće moći glasati na Opštim izborima na svom redovnom biračkom mjestu, da se do 31. avgusta prijave za glasanje putem mobilnih timova.

-Obraćamo se biračima koji zbog starosti, bolesti ili invaliditeta neće moći otići na svoje redovno biračko mjesto, da se prijave Centru za birački spisak, Komisiji ili pripadajućoj mjesnoj zajednici. Po zaprimljenim prijavama, Gradska izborna komisija će organizovati timove za obilazak ove kategorije birača, te na osnovu izražene volje birača, što se utvrđuje pisanom izjavom birača, provesti sve radnje kako bi sačinili Izvod iz Konačnog biračkog spiska za birače sa posebnim potrebama, kao i formiranje potrebnog broja mobilnih timova, koji će na dan izbora omogućiti glasanje ovim biračima u njihovim domovima – kazao je predsjednik Gradske izborne komisije Dubravko Malinić.

Naveo je da je ovo samo jedna od aktivnosti koje sprovodi Gradska izborna komisija Banja Luka u okviru priprema organizacije i provođenja Opštih izbora 2022, koji će biti održani 02. oktobra.

-Takođe, obavještavamo i birače iz kategorije redovnih birača, da se Konačni birački spisak zaključuje sa danom 18. avgust 2022. godine, te ukoliko imaju potrebu ažuriranja podataka u vezi sa promjenom adrese, da to mogu učiniti do navedenog roka, kod organa nadležnog za prijavu i odjavu prebivališta/boravišta – zaključio je Malinić.

Inače, surađani detaljnije informacije mogu dobiti u Gradskoj izbornoj komisiji putem telefona broj: 051/244-531, 051/244-532 ili elektronskim putem na i-mejl: tijana.bojecko@banjaluka.rs.ba.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka

Exit mobile version