Site icon mladibl.com

Forum “Seksualno uznemiravanje i nasilje u javnom prostoru – odgovor institucija”

Pozivamo mlade od 18 do 35 godina da se prijave na Forum “Seksualno uznemiravanje i nasilje u javnom prostoru – odgovor institucija”.

Za prijavu pošaljite ime i prezime i broj telefona, na email adresu teodoraa34@gmail.com ili telefonskim putem na 051/462-146, a mi ćemo vam dostaviti dnevni red.

Preuzeto sa: Instagram @unitedwomenbl

Exit mobile version