Site icon mladibl.com

Podrška Grada roditeljstvu: U toku Javni poziv za sufinansiranje vantjelesne oplodnje

U toku je Javni poziv za sufinansiranje procesa vantjelesne oplodnje, a prijave su otvorene do 22. avgusta.

Opredijeljenost Grada Banje Luke da podrži veći broj parova u sticanju potomstva vidljiv je i kroz brojne novine i olakšice koje su uvrštene u ovogodišnji javni poziv.

Tako, Javni konkurs za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje troškova jednog postupka vantjelesne oplodnje ove godine umjesto dosadašnjih 30, traje 90 dana, a odluka da se produži rok donesena je s obzirom na to da je za prijavu na ovaj javni poziv potrebno prikupiti obimnu medicinsku dokumentaciju.

Osim dužeg roka za prijave, novim Pravilnikom takođe je povećana i starosna granica za žene, pa tako pravo na prijavu od sada imaju žene do 45 godina.

Ovom izmjenom omogućeno je da i žene preko 42 godine imaju priliku da dobiju određeno sufinansiranje. Takođe, dodatni bodovi su obezbijeđeni i za udruženi sterilitet, kao i za žene za koje su sada malo drugačija pravila koje moraju da idu na donaciju jajne ćelije

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Odjeljenju za društvene djelatnosti Grada Banja Luka, putem Prijemne kancelarije Gradske uprave, kancelarija 14, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Javni konkurs za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje troškova jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje“, ili putem pošte – preporučeno, na adresu: Grad Banja Luka, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, Trg srpskih vladara 1, 78 000 Banja Luka.

Sve informacije u vezi javnog konkursa mogu se dobiti kod samostalnog stručnog saradnika –koordinatora za zdravstvo, putem telefona broj: 051/244-444, lokal 716, ili direktno – u kancelariji broj 24.

Za ovu podršku bračnim parovima iz gradskog budžeta biće izdvojeno 95.000 KM, a pojedinačni iznos koji će biti dodijeljen za sufinansiranje postupka vantjelesne oplodnje iznosi 4.000 KM.

Javni poziv zajedno sa novim Pravilnikom preuzmite OVDJE.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka

Exit mobile version