Site icon mladibl.com

Javni poziv za ERAZMUS+ razmjenu studenata na Viljnus koledžu tehnologije i dizajna

U okviru ERAZMUS+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu studenata na Viljnus koledžu tehnologije i dizajna.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Za konkurs je potrebno dostaviti:

  1. Kopiju pasoša
  2. CV u Europass formatu
  3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1)
  4. Prepis ocjena na engleskom jeziku
  5. Motivaciono pismo
  6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika institucije prijema.

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja – http://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-razmjenu-studenata-i-osoblja

PRIJAVA:

Sva tražena dokumentacija se dostavlja putem elektronske pošte goran.vucic@tf.unibl.org
Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na adresu elektronske pošte mladen.stancic@tf.unibl.org

Rok za dostavljanje dokumentacije je 10. jun 2022. godine do 12:00 časova.

NAPOMENA: Razmjena se mora realizovati uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi u državi institucije prijema. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije u državi prijema, postoji mogućnost da se razmjena otkaže.

Studenti se mogu prijaviti na razmjene koje će se realizovati u zimskom semestru akademske 2022/23. godine.

POSTUPAK ODABIRA:

  1. Odabir kandidata vrši Komisija Tehnološkopg fakulteta u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj razmjeni studenata i osoblja.
  2. Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
  3. EU univerzitet odlučuje o konačnom izboru kandidata.

Institucija prijema: Viljnus koledžu tehnologije i dizajna
Država: Litvanija
Broj dostupnih stipendija: 2
Trajanje razmjene: tri (3) mjeseca
Period realizacije razmjene: razmjena se mora realizovati u zimskom semestru
akademske 2022/23. godine
Ko se može prijaviti: studenti prvog ciklusa studija Tehnološkog fakulteta studijskog programa Grafičko inženjerstvo

Iznos stipendije:

Linkovi:
O instituciji prijema:
https://en.vtdko.lt/
Kontakt osoba:
Milda Kalytytė m.kalytyte@vtdko.lt

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci

Exit mobile version