Site icon mladibl.com

Održan info dan: Predstavljeni planovi iz oblasti kulture i umjetnosti

Pod nazivom “U susret kulturi” danas je u Domu omladine održan info dan na kojem su kreatori projekata iz oblasti kulture i umjetnosti upoznati sa predstojećim aktivnostima, koje planira realizovati Grad Banja Luka.

-Kako bi se došlo do što kvalitetnijih rješenja u oblasti kulture potrebno je da se uključe svi akteri, zbog čega je prvi put organizovan i jedan ovakav događaj – kazala je savjetnica gradonačelnika za kulturu i socijalnu politiku Mirna Savić – Banjac.

Novina je, kako je naglasila – da se pristupilo izradi Akcionog plana za Strategiju razvoja kulture grada Banje Luke – dokumenta koji će obezbijediti da se konačno ciljevi iz Strategije mogu realno realizovati.

Šefica Odsjeka za kulturu, socijalnu politiku, udruženja građana i vjerske zajednice, Nevena Blagojević-Podrić kazala je da je prije raspisivanja javnog konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva organizovan je ovaj info dan.

-Tom prilikom predstavili smo javni konkurs za projekte u kojem smo ove godine definisali određene elemente u vezi sa strateškim dokumentima iz oblasti kulture – Strategiju razvoja kulture grada Banje Luke i Akcioni plan koji je u izradi – izjavila je ona.

Kako je istakla, veoma su zadovoljni današnjim odzivom, ali i razmijenjenim informacijama sa pristunim, a sve sa ciljem da se obogate kulturni sadržaji na području grada.

Naime, javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva biće raspisan početkom aprila i svi zainteresovani moći će da konkurišu sa svojim projektima iz sedam oblasti kulture i umjetnosti, i to: pozorišne umjetnosti, filmske umjetnosti, muzičke i muzičko-scenske umjetnosti, vizuelnih umjetnosti, književnosti, izdavaštva i umjetničke interpretacije kulturnog nasljeđa. O kvalitetu projekata odlučivaće stručna komisija, za čije će članove javni poziv biti takođe raspisan početkom aprila.

Jedan od učesnika Radne grupe za izradu Akcionog plana je Marko Bilbija, koji je učestvovao i pri izradi Strategije.

Izrazio je zadovoljstvo time što je uključen u izradu ovog važnog plana, kojeg smatra konkretizacijom svega onog što je Strategija predvidjela.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka

Exit mobile version