Site icon mladibl.com

Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

Centar za istraživačko novinarstvo zajedno sapartnerima iz Mreže za izvještavanje o različitosti Reporting Diversity Network 2.0 objavljuje javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga koji imaju za cilj suzbijanje govora mržnje i bolju prezentaciju različitosti.

Javni poziv je otvoren u sklopu projekta Reporting Diversity Network 2.0 koji ima za cilj da efikasno utiče na medijsku prezentaciju etničke pripadnosti, religije i rodne ravnopravnosti u zemljama Zapadnog Balkana.

Reporting Diversity Network 2.0 ima za cilj da aktivira ulogu civilnog društva u suprotstavljanju narativima koji dovode do podjela, i njihovoj zamjeni prijeko potrebnim pozitivnim diskursom koji doprinose vrijednostima dobrosusjedskih odnosa i poštovanja društvene raznolikosti;

Glavni cilj javnog poziva je povećanje efikasnosti organizacija civilnog društva koje sarađuju sa medijima s ciljem smanjenja širenja stereotipa i negativnog prikaza drugih i drugačijih.

Specifični ciljevi poziva su:

Ojačati poziciju lokalnih organizacija civilnog društva u zaštiti prava svojih korisnika u medijima;
Pružiti priliku lokalnim organizacijama civilnog društva da utiču na javno mnijenje;
Povećati broj i kvalitet poruka koje se prenose publici;
Poboljšati vidljivost i medijsko prisustvo tema koje se odnose na pitanja prava žena i prava manjinskih grupa;
Podići svijesti i doprinijeti pozitivnoj percepciji drugih, toleranciji i inkluziji u regionu.
Vrste aktivnosti koje su prihvatljive za finansiranje (lista aktivnosti može uključivati ​​i druge projektne aktivnosti sve dok doprinose gore navedenim ciljevima):

a) Kampanje zagovaranja i podizanja svijesti;

b) Proizvodnja medijskog sadržaja;

c) Kreiranje kampanja za suzbijanje narativa mržnje u javnom prostoru;

d) Izrada posebnih web stranica i portala koji omogućavaju građanima/kama da daju svoj doprinos, pristup informacijama i javne debate;

e) Konsultacije, okrugli stolovi i sastanci sa lokalnim zainteresiranim stranama;

f) Uspostavljanje političkog dijaloga sa zainteresovanim stranama (npr. političke stranke, lokalni zvaničnici, eksperti iz lokalne zajednice, predstavnici medija).

Sve projektne aktivnosti se moraju realizirati na području Bosne i Hercegovine.

Predviđeno vrijeme za realizaciju projekta je maksimalno 6 (šest) mjeseci.

Ukupan budžet programa je 27.500 eura. Kako je predviđeno programom, Centar za istraživačko novinarstvo će podržati 5 (pet) projekata, dok će iznos pojedinačnih grantova iznositi od 3.000 eura do 8.000 eura.

Organizacije civilnog društva koje apliciraju na ovaj poziv moraju zadovoljiti slijedeće kriterije:

• da su registrovane u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini i da su izmirili sve zakonske obaveze;

• imaju iskustva u oblasti zastupanja različitosti i/ili govora mržnje;

• budu direktno odgovorne za pripremu projekta i upravljanje projektom;

• da bankovni račun organizacije nije blokiran;

• da organizacije nisu korisnici sredstava Evropske Komisije Civil Society Facility and Media Programme 2018-2019, budžetske linije: BGUE-B2018-22.020401 i BGUE-B2019-22.020401.

• Organizacije mogu dostaviti samo jedan projektni prijedlog u sklopu ovog Programa kao aplikant ili kao partner.

Na javni poziv se mogu prijaviti različite vrsta organizacija civilnog društva: grassroot organizacije, članice mreža organizacija koje djeluju na nacionalnom ili regionalnom nivou, mediji osnovani kao organizacije civilnog društva.

Partnerstvo sa lokalnim medijima će se smatrati kao prednost i donosi dodatne bodove tokom procesa ocjenjivanja projekata.

Jednodnevni trening koji se odnosi na pravila i procedure za implementaciju EU grantova će biti organizovan za odabrane korisnike grant sredstava. Treningom će biti obuhvaćene teme kao što su: projekt menadžment, smjernice za vidljivost, finansijsko izvještavanje, itd.

Za odabrane organizacije civilnog društva će biti obezbijeđena mentorska podrška kao pomoć u realizaciji kreativnih medijskih kampanja s ciljem podizanja svijesti javnosti kao i upravljanja projektnim aktivnostima.

Pozivamo sve zainteresirane organizacije da popune prijavne obrasce (u prilogu poziva).

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 21. februar 2022. godine, do 17:00 sati.

Svoje projektne prijedloge možeze poslati na e-mail adresu: mirza@cin.ba.

Za sva dodatna pitanja, molimo vas da nas kontaktirate putem maila: mirza@cin.ba najkasnije do 7. februara 2022. godine.

Kriteriji za ocjenjivanje:

1) Relevantnost projektnog prijedloga u odnosu na ciljeve Javnog poziva i relevantnost projektnog prijedloga u odnosu na potrebe ciljnih grupa; (30 poena)

2) Efikasnost i izvodljivost aktivnosti – jasna povezanost i dosljednost između ciljeva, očekivanih rezultata, predloženih aktivnosti i strategije; (20 poena)

3) Finansijski i operativni kapacitet da samostalno realizuju predložene aktivnosti – osnovni nivo organizacionih i upravljačkih kapaciteta; (20 poena)

4) Utjecaj i učešće zainteresiranih strana – projektni prijedlozi moraju biti izvodljivi, a indikatori objektivno mjerljivi (broj građana/ki koji će biti uključeni u aktivnosti); (10 poena)

5) Uključenost predstavnika ranjivih grupa i poštivanje rodne ravnopravnosti – projektni prijedlog mora da uzme u obzir potrebe ranjivih grupa; (5 poena)

6) Održivost – projektni prijedlog jasno odražava kako će biti održiv nakon završetka realizacije aktivnosti; (5 poena)

7) Budžet i troškovi efikasnosti aktivnosti – racionalan odnos između procijenjenih troškova i očekivanih rezultata mora biti zadovoljavajući; (10 poena)

Evaluaciona komisija će tokom procjene projektnih prijedloga obratiti pažnju na geografsku zastupljenost i tematsku različitost grantova, pri tome poštujući principe jednakih mogućnosti i inkluzivnosti.

Napomena: Centar za istraživačko novinarstvo može tražiti dopunu dokumentacije najkasnije u roku od osam dana nakon zaprimanja projektnog prijedloga.

RDN2.0_Application-form-V2DownloadAnex-2-Budget-form-V2Download

Preuzeto sa: snagalokalnog.ba

Exit mobile version