Site icon mladibl.com

Vodič za ekonomsko osnaživanje žena

U 2021. godini kreirale smo Vodič za ekonomsko osnaživanje žena. Na jednom mjestu možemo pročitati o utjecaju pandemije CoVid 19 na ekonomski položaj žena, o položaju žena u Bosni i Hercegovini na tržištu rada, bh. zakonodavstvo i šta znači pravo na rad?

Obrađene su oblasti zapošljavanje žena u Federaciji BiH, cjeloživotno učenje, obuhvaćena je i studija slučaja Općina Centar Sarajevo. Mapirale smo preporuke Šta bi vlasti u Bosni i Hercegovini trebale poduzeti u cilju unapređenja položaja žena na tržištu rada? U ovoj godini nastavljamo s lobističkim i zagovaračkim sastancima i radom na ispunjavanju preporuka.

Hvala našim dragim autoricama koje su od početka bile involvirane u proces i predlagale nove oblasti i ideje Vanja Burić, prof. dr. Marijana Šećibović, urednici koja je imala pune ruke posla u trenutku kada smo se sjetile da smo zaboravile spomenuti pandemiju izazvanu CoVid 19 virusom doc. dr. Jasminki Džumhur, recezentkinjama prof. dr. Amila Ždralović i Maida Zagorac, dizajnerici Tanji Ćurić, lektorici Enidi Čamdžić i članicama Tima Fondacije CURE.

Vodič za ekonomsko osnaživanje žena je online i možete ga preuzeti na web stranici Fondacije CURE, a za preuzimanje hard copy verzije javite se na denija@fondacijacure.org.

Beskrajnu zahvalnost dugujemo The Kvinna till Kvinna Foundation na finansijskoj podršci, bez koje ovaj proces ne bismo mogle realizovati.

https://fondacijacure.org/wp-content/uploads/2021/12/Vodi%C4%8D-za-ekonomsko-osna%C5%BEivanje-%C5%BEena_web.pdf

Preuzeto sa: Facebook Fondacija CURE

Exit mobile version