Site icon mladibl.com

Online radionica: Praktični savjeti za prikupljanje i obradu podataka

Izradu ovog video materijala omogućila je velikodušna podrška američkog naroda kroz USAID. Sadržaj i stavovi odgovornost su korisnika i ne odražavaju nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.

Preuzeto sa: snagalokalnog.ba

Exit mobile version