Site icon mladibl.com

Webinari o izvještavanju o zagađenju zraka i klimatskim promjenama

Mediacentar Sarajevo u saradnji sa Bosanskohercegovačko-američkom akademijom nauka i umjetnosti organizira webinare o medijskom izvještavanju o zagađenju zraka i klimatskim promjenama. Webinari su namijenjeni novinarima, studentima novinarstva, kao i osobama koje izvještavaju i bave se zaštitom okoliša. Rok za prijavu je 30. novembar, a broj mjesta je ograničen.

Webinar: Medijsko izvještavanje o zagađenju zraka

Četvrtak 2.12 2021, 15:00 – 16:30

Trener: Samir Lemeš

Vijesti o epizodama zagađenog zraka u BiH su često zasnovane na neprovjerenim izvorima, koriste se mjerne jedinice koje su nerazumljive i novinarima ali i široj javnosti. Na ovoj radionici imaćete priliku saznati gdje naći pouzdane i kvalitetne informacije o zagađenju zraka, kako interpretirati brojčane pokazatelje o zagađenju zraka i tako unaprijediti kvalitet izvještavanja o ovoj temi.

Radionica će biti podijeljena na tri dijela: uvodno predavanje (30 minuta), praktičan zadatak po grupama (30 minuta) i prezentacija pripremljenih kratkih vijesti o zagađenju zraka (30 minuta) sa diskusijom.

Prijave na ovom linku.

Webinar: Medijsko izvještavanje o klimatskim promjenama

Petak 3. 12. 2021, 11:00 – 12:30

Trener: Samir Lemeš

Nekad “globalno zagrijavanje”, a danas “klimatske promjene” sve su prisutnija tema u javnosti. Brojni naučnici, međunarodni skupovi poput COP26 u Škotskoj, najave planova i fondova kao što je Zelena agenda upozoravaju da se svijet nalazi na opasnom rubu katastrofe ukoliko se radikalno ne promijeni dosadašnji način života. S druge strane, postoji i skepticizam da za klimatske promjene nije kriva ljudska djelatnost, da je to prirodna pojava i da nema svrhe provoditi mjere za njihovo ublažavanje. Kako naći pravu informaciju, kome vjerovati i kako provjeriti izvore informacija o klimatskim promjenama, njihovim uzrocima i posljedicama i planiranim mjerama, dio odgovora na ta pitanja dobićete na ovoj radionici.

Radionica će biti podijeljena na tri dijela: uvodno predavanje (30 minuta), praktičan zadatak po grupama (30 minuta) i prezentacija pripremljenih kratkih vijesti o klimatskim promjenama (30 minuta) sa diskusijom.

Prijave na ovom linku.

O treneru: Samir Lemeš je vanredni profesor Univerziteta u Zenici za oblast mjerne tehnike i računarskih simulacija. Dugogodišnji je aktivista nevladine organizacije “Eko forum Zenica”, dobitnik nagrade “Šampion zaštite prirode” BiH Green Awards 2018. Autor većeg broja knjiga i naučnih radova, gost-predavač na brojnim konferencijama i seminarima.

Preuzeto sa: media.ba

Exit mobile version