Site icon mladibl.com

Konkurs za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata

Ministarstvo porodice, omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) poziva omladinske organizacije, organizacije za mlade i republičke omladinske organizacije da dostave prijedloge omladinskih programa i projekata na Konkurs za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata.

Konkurs za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata

Prijavni formular konkurs

Obrazac za budžet konkurs

Smjernice konkurs

Preuzeto sa: Ministarstvo porodice, omladine i sporta

Exit mobile version