Site icon mladibl.com

Održana dvodnevna radionica o temi “Mladi i sigurnosti”

U organizaciji Vanjskopolitičke inicijative BH, a u partnerstvo Ambasade Švicarske u BiH, u periodu od 20. do 22.10. u hotelu Lavina Jahorina, održana je dvodnevna radionica o temi “Mladi i sigurnost”.

Na radionici je prezentirana uloga Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija; odnos Švicarske i Bosne i Hercegovine, te kandidatura Vlade Švicarske za mjesto nestalne članice u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija (kampanja “Plus za mir”). Radionicu su vodile Lejla Ramić – Mesihović, članica skupštine Vanjskopolitičke inicijative BH, Nedžma Džananović – Miraščija, vanjska saradnica, te ostatak VPI tima Haris Ćutahija, Emina Kuhinja i Hata Kujraković. Radionici je prisustvovao i ambasador Švicarske u BiH, NJ. E. Daniel Hunn. U svome obraćanju ambasador se zahvalio organizatorima, predstavnicima akademske i stručne zajednice, te studenti(ca)ma na učešću i održavanju dvodnevne radionice. Istakao je da Švicarska ima snažno sidro neutralnosti, što uglavnom podrazumijeva neuključivanje u ratove, ali ne i neaktivnost u smislu izgradnje mira i napora za očuvanje mira. Također je upriličena posjeta rezidenciji Švicarske u BiH, te uz neformalno druženje, pružena prilika mladima za razgovor sa ambasadorom i njegovom administracijom.

Cilj radionice bio je okupiti studenti(ce) Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva i Banja Luke, te unaprijediti dijalog i kritičko razmišljanje osvrćući se na aktuelne teme. Cjelokupna radionica bila je interaktivnog karaktera, odnosno veliki dio vremena posvećen je raspravi i praktičnim vježbama.

Zaključno sa ovom radionicom, Vanjskopolitička inicijativa BH ne prestaje saradnju sa studenti(ca)ma Fakulteta političkih nauka, već namjerava aktivno raditi u budućnosti. S tim u vezi, otvara se prilika saradnje u vidu participiranja u određenim projektima i involviranja studenata u rad Vanjskopolitičke inicijative BH.

Exit mobile version