Site icon mladibl.com

Počela obuka za 1.500 nastavnika za primjenu STEAM laboratorija

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić prisustvovala je zvaničnom početku replikacione obuke za 1.500 nastavnika srednjih škola iz predmeta prirodnih nauka za primjenu STEAM laboratorija.

Obuka je organizovana u Banjaluci, a pozdravljajući prisutne nastavnike, ministar Natalija Trivić podsjetila je da je u okviru projekta „Tabla“ koji Ministarstvo prosvjete i kulture realizuje u saradnji sa organizacijom „Spasimo djecu“, te uz podršku Agencije za međunarodni razvoj (USAID), pedeset srednjih škola u Republici Srpskoj opremljeno sa STEAM laboratorijama.

Svaka STEAM laboratorija, između ostalog, sadrži: pametnu tablu, laptope, 3D štampač, arduino setove, robotske setove, modele i karte za nastavne predmete Geografija i Biologija, namještaj i slično.

„STEAM oprema će omogućiti kvalitetniju nastavu iz predmeta iz STEAM oblasti (prirodnih nauka, matematike, inženjerstva, umjetnosti i tehnologije) i doprinijeti modernizaciji nastavnog procesa, učiniti čas zanimljivijim i omogućiti učenicima lakše usvajanje znanja i vještina“, rekla je ministar Natalija Trivić.

„Naše nastavnike ćemo na ovaj način, kroz obuke koje sprovodi Republički pedagoški zavod, edukovati da mogu da koriste novu opremu u procesu izvođenja nastave, a đaci će na modernizovaniji način sticati znanja i vještine”, rekla je Trivićeva.

Naglasila je da će nastavnici stečena znanja sa obuka početi primjenjivati od 1. septembra i da će im laboratorije služiti kao novi alat u izvođenju nastave što će doprinijeti većoj interaktivnosti u nastavnom procesu.

Navela je da je cilj Ministarstva prosvjete i kulture da nastavnici imaju kontinuirane obuke, s obzirim na to da je cjeloživotno učenje primarno u cijelom svijetu.

Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović rekao je da je ova obuka nastavak projekta “Tabla” i mnogih stručnih usavršavanja koje sprovodi Republički pedagoški zavod u saglasnost resornog ministarstva.

Master edukator mentor Blažo Lakić rekao je da se nastavnici obučavaju za novi način rada u obrazovnom procesu i da su neke od tema obuka koristiti i profesorima i đacima, gdje će profesori osnažiti kompetencije, a đaci biti sposobni za dalje školovanje i rad u struci.

Profesor matematike i informatike u Mašinskoj školi Mrkonjić Grad Branka Todorović rekla je da obuka traje četiri dana tokom kojih će edukatori, koji su prošli šesnaestodnevnu obuku, prenijeti svoje iskustv

„Ovdje smo da prenesemo naše iskustvo i saznanje. Mi nastavnici ne treba da budemo pasivni, kao ni naši učenici. Treba da podstaknemo učenike da na osnovu istraživanja nauče i prezentuju znanje u poslovima kojima će se baviti”, rekla je Todorovićeva.

Tokom maja i juna su realizovane šesnaestodnevne obuke za oko 85 nastavnika – master edukatora mentora koji su danas započeli sa replikacionim obukama za 1.500 nastavnika iz 50 srednjih škola koje su uključene u projekat “Tabla”.

Obuke za nastavnike su organizovane regionalno i biće završene u naredne dvije sedmice kako bi nastavnici bili obučeni za upotrebu ovih laboratorija do početka nove školske godine.

Preuzeto sa: Ministarstvo prosvjete i kulture

Exit mobile version